Najnovije:

Stranci pred našim vratima

„Stranci pred našim vratima” delo Zigmunta Baumana prevedno i objavljeno ove godine u Srbiji daje nam mogućnost da pojam „migrantske krize” stavimo u odgovarajući kontekst, da razumemo poreklo
Čitaj više