Projekti

Religija u etru

(Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, septembar 2018) Projekat „Religija u etru“ ima cilj izgradnju mira i podizanje svesti javnosti o važnosti pomirljivog
Čitaj više

DAN U TVOJIM CIPELAMA 2017

(Ministarstvo kulture i informisanja, Oktobar 2017 – Decembar 2017) Projekat „Dan u tvojim cipelama – unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom“ koncipiran
Čitaj više

P + P = E

(Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Oktobar 2017 – Novembar 2017) Projekat „P + P = E“ osmišljen je kako bi podstakao mlade da se još u osnovnoj
Čitaj više

RELIGIJA U ETRU

(Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Septembar 2017 – Oktobar 2017) Projekat „Religija u etru“ ima za cilj podizanje svesti javnosti o važnosti
Čitaj više

VOJVOĐANSKI KOVČEŽIĆ

(Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Avgust 2017 – Novembar 2017) Projekat „Vojvođanski kovčežić“ posvećen je obogaćivanju ponude audio-pripovetki na jezicima nacionalnih
Čitaj više

MISSION DEFENCE

(Evropska komisija, Oktobar 2017 – Mart 2018) Projekat „Misija Odbrana – upotreba aktivizma i pravnih mogućnosti u odupiranju pritiscima na slobodu medija“ posvećen je osnaživanju novinara iz Vojvodine
Čitaj više