Početak projekta „Dan u tvojim cipelama“

Pocetak projekta _Dan u tvojim cipelama_Novosadska novinarska škola prvog septembra započela je implementaciju projekta Dan u tvojim cipelama. Cilj ovog projekta je da se, edukacijom i treningom mladih novinara i zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, senzibiliše i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom. Ove godine je planirano je da u realizaciji projekta učestvuje 30 studenata iz Niša i Novog Sada.