JAČANJE PODRŠKE MEDIJIMA I NOVINARIMA U ZEMLJAMA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI

(Fondacija za otvoreno društvo, Program za nezavisno novinarstvo, 01. 11. 2014 – 30. 06. 2016.)

Oslanjajući se na rezultate istraživanja o faktorima koji utiču na nezavisne medije u regionu, projekat je usmeren na jačanje uticaja Medijske opservatorije Jugoistočne Evrope na međuvladine, vladine i aktere iz oblasti civilnog društva kako bi se obezbedila njihova podrška reformama medija i novinarstva u zemljama u procesu pridruživanja EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska).

Konzorcijum organizacija koje realizuju projekat čine: Albanski medijski institut (Albanija), Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar” (BiH), Savet za štampu Kosova (Kosovo*), Makedonski institut za medije (Makedonija), Institut za medije Crne Gore (Crna Gora), Novosadska novinarska škola (Srbija), Mirovni institut (Slovenija) i P24 – Platforma za nezavisno novinarstvo (Turska).

Projekat podržala Fondacija za otvoreno društvo u okviru Programa za nezavisno novinarstvo.

Koordinatorka projekta iz NNŠ: Jelena Jovović, jelena@novinarska-skola.org.rs.


*Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *