Monitoring medija u Srbiji za vreme predizborne kampanje 2016.

Fondacija za otvoreno društvo
1. mart – 30. jun 2016.

U okviru predstojećih izbora, koji će se u Srbiji ove godine održati na svim nivoima vlasti, neophodno je obratiti pažnju na medije koji su nosioci predizbornog procesa uz partije, jer je svaka kampanja koju partije pripremaju, javna, i u najvećoj meri, upravo medijska. Odnosom medija prema učesnicima u kampanji, mediji u Srbiji treba da odgovore na pitanja: šta je interes građana u Vojvodini i Srbiji, kakve to važne političke informacije i saznanja oni treba da steknu tokom perioda kampanje, koja bi im omogućila racionalni izbor između pretendenata za najbolje vršioce vlasti. Mediji treba da na osnovu svoje ciljane publike odluče i kome će dati prednost u izveštavanju, lokalnim, pokrajinskim ili republičkim izborima, da li će obratiti pažnju na rodnu perspektivu i nacionalne zajednice i kakav će biti odnos između tradicionalnih i novih medija.

Cilj projekta „Monitoring medija u Srbiji za vreme predizborne kampanje 2016.“ je utvrditi u kojoj meri se tokom predizborne kampanje zadovoljavaju posebni programski standardi ustanovljeni za pružaoce medijskih usluga (javni servisi i komercijalni mediji), poštuju principi nepristrasnosti i objektivnosti u tretiranju različitih političkih interesa i različitih subjekata, mediji zalagažu za slobodu i pluralizam izražavanja javnog mišljenja, izražavanje kulturnog identiteta manjinskih etničkih zajednica, uz dodatan akcenat na momenat rodne ravnopravnosti, kao i emitovanje sadržaja o delovanju udruženja građana i nevladinih organizacija, kao i korišćenje i razvoj savremenih tehničko-tehnoloških standarda u proizvodnji i emitovanju programa.

Monitoringom je obuhvaćeno 107 medija, koji će biti praćeni u periodu od 30 dana tokom predizborne kampanje. Korpus istraživanja čine programi javnih servisa, nacionalnih komercijalnih televizija, nacionalne štampe i lokalnih medija na srpskom, mađarskom i albanskom jeziku u 17 gradova Srbije. Novosadska novinarska škola, u saradnji sa organizacijama: Centar za podršku ženama – Kikinda, Zaječarska inicijativa, Generator – Vranje, Odbor za ljudska prava – Bujanovac, Edukacioni centar – Leskovac, Alternativni centar za devojke – Kruševac, Centar za humanističke studije – Niš i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, rukovodi timom od 50 istraživača koji monitoring sprovode po jedinstvenoj metodologiji analize medijskog diskursa. Rezultati monitoringa biće predstavljeni na javnim prezentacijama i u štampanoj publikaciji, čije je objavljivanje planirano za kraj 2016. godine.

Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo

Kontakt osoba: Marina Kovačev, marina.k@novinarska-skola.org.rs

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *