LOKMED OPSERVATORIJA

Lokmed

Donator: Delegacija Evropske unije
Oktobar 2017 – Mart 2018.

„Lokmed opservatorija“ je posvećena podsticanju medijskog integriteta učinkovite raspodele sredstava za informisanje na lokalnom nivou. Projekat obuhvata tri vojvođanske opštine – Novi Sad, Suboticu i Kikindu – koje su na osnovu monitoringa privatizacije lokalnih medija (NNŠ, 2015) prepoznate kao područja sa visokim rizikom po ostvarivanje medijskih sloboda i medijskog pluralizma. Istraživanje će obuhvatiti (1) finansijsku analizu dodele sredstava u ovim opštinama tokom prethodne tri godine; (2) fokus grupe sa građanima ovih opština; (3) javne akcije; (4) pisanje izveštaja sa rezultatima istraživanja i preporukama; (5) upoznavanje donosilaca odluka, medija i građana sa rezultatima istraživanja.

Projekat „Lokmed opservatorija“ se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.
sajt logo

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *