MISSION DEFENCE

P2017 Mission Defence

(Evropska komisija, Oktobar 2017 – Mart 2018)
Projekat „Misija Odbrana – upotreba aktivizma i pravnih mogućnosti u odupiranju pritiscima na slobodu medija“ posvećen je osnaživanju novinara iz Vojvodine koji rade u medijima finansijski zavisnim od državnog novca, čime su izloženi visokom riziku od pritisaka na uređivačku politiku.
Mediji koji su direktno finansijski zavisni od državnih sredstava su u posebno delikatnoj poziciji, pri čemu se ističu javni servisi, koji novac dobijaju direktno iz budžeta, ali i čitav niz lokalnih medija koji ne bi mogli da opstanu bez sredstava koje dobijaju putem projekata. Takvi mediji ne mogu biti slobodni, što se jasno uočava na primeru Radio-televizije Vojvodine: nakon pokrajinskih izbora 2016. dogodio se veliki broj promena na pokrajinskom javnom servisu, i to na uredničkom, novinarskom, programskom i finansijskom nivou.
Veliki broj vojvođanskih lokalnih medija prodat je u poslednjem krugu privatizacije ljudima koji su bliski vladajućim partijama (NNŠ, 2015), a uticaj vlasti sprovodi se i kroz konkurse za projektno finansiranje. Taj proces je često prilično netransparentan i podešen tako da odgovara potrebama vladajuće stranke. U tom svetlu, lokalni mediji imaju dve mogućnosti: da postanu lokalni medijski servis vladajuće stranke (što im povećava šanse da dobiju javna sredstva putem konkursa), ili da izveštavaju objektivno, rizikujući svoju finansijsku održivost. Izloženi su pritiscima i cenzuri na sličan način kao i novinari javnog servisa, ali je u manjim zajednicama njihova mogućnost da se odupru pritiscima ili da pronađu novi posao još manja.
„Misija Odbrana“ analiziraće forme i snagu pritisaka na vojvođanske medije koji se poglavito finansiraju državnim novcem (javni servis i lokalni mediji), ali će isto tako raditi na jačanju svesti novinara i javnosti o mogućim pravnim i aktivističkim sredstvima kojima je moguće odupreti se pristicima. Novosadska novinarska škola sprovodi ovaj projekat u saradnji sa pokretom „Podrži RTV“.
Ovaj projekat finansira Evropska unija putem programa za male grantove „Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu“, koji sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo u okviru projekta „Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara“, koji u partnerstvu izvodi šest regionalnih novinarskih asocijacija: Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), BH novinari, Hrvatsko novinarsko društvo (HND), Asocijacija novinara Kosova (AJK), Asocijacija novinara Makedonije (AJM) i Sindikat medija Crne Gore (TUMM).
Koordinator projekta: Stefan Janjić, stefan@novinarska-skola.org.rs

euf1

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *