Kofinasiranje Interupcije korupcije

Novosadska novinarska škola je potpisala ugovor o kofinansiranju projekta „Corruption
Interruption“ sa američkom National Endowment for Democracy (NED) fondacijom. Po
propozicijama Evropske komisije, svaki IPA projekat zahteva dodatno kofinansiranje
pored fondova koje obezbeđuje EU. Nakon višemesečnog pregovaranja sa donatorima
u regionu koji podržavaju borbu protiv korupcije, konačno je uspostavljena saradnja sa
NED fondacijom. Projekat „Corruption Interruption“ finansirala je Evropska Unija, a
traje do juna 2011.