SEENPM www.seenpm.org

Mreža Jugoistočne Evrope za profesionalizaciju medija (SEENPM) promoviše kvalitet u novinarstvu putem političkih inicijativa, istraživanja i obuka. SEENPM ujedinjuje petnaest neprofitnih medijskih centara iz jedanaest zemalja Jugoistočne Evrope i susednih zemalja. Aktivnosti se zasnivaju na verovanju da su zajednička posvećenost i saradnja ključni za razvoj nezavisnih medija, jačanje odnosa između novinara, kao i za sveukupni napredak u regionu.

Od svog osnivanja u februaru 2000. SEENPM sprovela je širok spektar novinarskih obuka, profesionalnih razmena i istraživanja medijskih politika i projekata javnog zagovaranja. Nekoliko hiljada medijskih profesionalaca imaju direktnu korist od SEENPM mreže.

Novosadska novinarska škola je članica mreže od njenog osnivanja. Mnogobrojni regionalni projekti koje smo realizovali, rađeni su u saradnji sa članicama mreže.