Tematski treninzi, okrugli stolovi, tribine i seminari okupljaju najuglednije stručnjake, publiciste, javne ličnosti. Tehnička opremljenost Novosadske novinarske škole omogućava transkripciju svega što je rečeno pa je uobičajeno da autorizovana izlaganja u zbornicima postanu dostupna široj javnosti.

Edicija Medijska sfera sadrži publikovana ekspertska tumačenja rezultata monitoringa medija. Na taj način naučnoj, stručnoj javnosti ali i auditorijumu dostupne su informacije o analizi kvantitativno-kvalitativnog sadržaja medija. Osim štampanih publikacija, Novosadska novinarska škola objavljuje i elektronska izdanja.