Od 2006. do 2015. godine Novosadska novinarska škola je među prvima realizovala seminar stručnog usavršavanja nastavnika i profesora „Novinarska radionica – Medijska pismenost“ koji je akreditovao Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanje Republike Srbije. Ovaj seminar je pohađalo 300 nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola koji su obučeni da edukuju decu o medijskoj pismenosti kroz predmet koji već predaju u školi (pre svih: maternji jezik, građansko vaspitanje, informatika, sociologija, umetnost).
Od 2016. godine Novosadska novinarska škola uviđa potrebu za širom primenom medija u nastavi. Novi program „Čitanje medija – razumevanje informacija – medijsko-informaciono opismenjavanje“ podstiče uvođenje interaktivnih metoda u nastavu, i razvijanje kompetencija za analizu i primenu medija u edukativne svrhe. Program je takođe akreditovan od strane Zavoda (kataloški broj 157) i nosi 15 bodova za pohađanje.
Program ima zadatak da obuči polaznike za primenu masmedijskih sadržaja u nastavi i vannastavnim aktivnostima (školski medij), kao i za selektivnu i kritičku potrošnju medijskih proizvoda i umetnost komuniciranja unutar masovne kulture.
Novosadska novinarska škola trenutno ostvaruje saradnje sa osnovnim i srednjim školama širom Srbije. Seminari se organizuju u gradovima iz kojih dolazi dovoljan broj polaznika, ili u Novom Sadu u prostorijama naše škole.
Ukoliko ste zainteresovani za lično, ili učešće kolektiva Vaše škole u ovom programu, molimo Vas da kontaktirate koordinatorku programa Tijanu Femić Bumbić putem maila: tijana@novinarska-škola.org.rs ili telefona 064/9073-947.

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6