DAN U TVOJIM CIPELAMA

Ambasada Australije, 01.januar- 30. april 2018.

Novosadska novinarska škola ove godine osmi put u kontinuitetu realizuje projekat „Dan u tvojim cipelama“ koji je koncipiran tako da zajedničkom edukacijom, treningom i medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, unapredi proces medijske produkcije, stavljanjem akcenta na osobe sa invaliditetom i njihovo aktivnije prisustvo u medijskoj sferi.

Više...

Čitanje medija - implementacija preporuka EU za uvođenje medijske i informacione pismenosti u obrazovanje

Beogradska otvorena skola, 01 Januar – 31 Jul 2018

Opšti cilj projekta je implementacija preporuka Evropske unije za uvođenje inovacija medijske i informacione pismenosti u osnovnoškolsko obrazovanje u Srbiji. Projekat realizuju Novosadska novinarska škola i Biblioteka plus

Više...

MISSION DEFENCE

Evropska komisija, Oktobar 2017 – Mart 2018

Projekat „Misija Odbrana – upotreba aktivizma i pravnih mogućnosti u odupiranju pritiscima na slobodu medija“ posvećen je osnaživanju novinara iz Vojvodine koji rade u medijima finansijski zavisnim od državnog novca, čime su izloženi visokom riziku od pritisaka na uređivačku politiku.

Više...

VOJVOĐANSKI KOVČEŽIĆ

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Avgust 2017 – Novembar 2017

U okviru projekta biće realizovano ukupno 12 audio-formata na slovačkom, hrvatskom, mađarskom i srpskom jeziku, baziranih na pričama „Od Sivog Grada do Novog Sada“, „Izgubljeno srce“ i „Pas Dunčo“.

Više...

LOKMED OPSERVATORIJA

Delegacija Evropske unije, Oktobar 2017 – Mart 2018.

„Lokmed opservatorija“ je posvećena podsticanju medijskog integriteta učinkovite raspodele sredstava za informisanje na lokalnom nivou. Projekat obuhvata tri vojvođanske opštine – Novi Sad, Suboticu i Kikindu – koje su na osnovu monitoringa privatizacije lokalnih medija (NNŠ, 2015) prepoznate kao područja sa visokim rizikom po ostvarivanje medijskih sloboda i medijskog pluralizma.

Više...

Debanking Misinformation

Ministarstvo spoljnih poslova Češke, Januar – Decembar 2017.

Projekat „Debanking Misinformation“ Novosadska novinarska škola realizuje u saradnji sa organizacijom Tranzitions iz Češke.
Osnovni cilj projekta jeste da se u Srbiji izgrade lokalni kapaciteti za borbu protiv medijske propagande i dezinformacija u javnoj sferi. Izgradnja lokalnih kapaciteta biće realizovana kroz edukaciju za edukatore u oblasti medija.

Više...