MISSION DEFENCE

Evropska komisija, Oktobar 2017 – Mart 2018

Projekat „Misija Odbrana – upotreba aktivizma i pravnih mogućnosti u odupiranju pritiscima na slobodu medija“ posvećen je osnaživanju novinara iz Vojvodine koji rade u medijima finansijski zavisnim od državnog novca, čime su izloženi visokom riziku od pritisaka na uređivačku politiku.

Više...

DAN U TVOJIM CIPELAMA 2017

Ministarstvo kulture i informisanja, Oktobar 2017 – Decembar 2017

Projekat „Dan u tvojim cipelama – unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom“ koncipiran je tako da se zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom unapredi proces medijske produkcije u oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom.

Više...

P + P = E

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Oktobar 2017 – Novembar 2017

Projekat „P + P = E“ osmišljen je kako bi podstakao mlade da se još u osnovnoj školi informišu o stanju životne sredine i zainteresuju za njenu zaštitu.

Više...

RIZNICA – AUDIO-BAJKE NA JEZICIMA MANJINA

Ministarstvo kulture i informisanja, Septembar 2017 – Novembar 2017

Projekat „Riznica – audio-bajke na jezicima manjina“ posvećen je obogaćivanju ponude audio-pripovetki na jezicima nacionalnih manjina, kao i podsticanju multikulturalnosti na prostoru Vojvodine.

Više...

RELIGIJA U ETRU

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Septembar 2017 – Oktobar 2017

Projekat „Religija u etru“ ima za cilj podizanje svesti javnosti o važnosti pomirljivog dijaloga kroz učenje o interreligijskim vrednostima koje zagovaraju mir i jednakost. Projekat obuhvata produkciju i emitovanje kratkog radijskog serijala koji će biti dostupan na sajtu Novosadske novinarske škole.

Više...

VOJVOĐANSKI KOVČEŽIĆ

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Avgust 2017 – Novembar 2017

U okviru projekta biće realizovano ukupno 12 audio-formata na slovačkom, hrvatskom, mađarskom i srpskom jeziku, baziranih na pričama „Od Sivog Grada do Novog Sada“, „Izgubljeno srce“ i „Pas Dunčo“.

Više...

LOKMED OPSERVATORIJA

Delegacija Evropske unije, Oktobar 2017 – Mart 2018.

„Lokmed opservatorija“ je posvećena podsticanju medijskog integriteta učinkovite raspodele sredstava za informisanje na lokalnom nivou. Projekat obuhvata tri vojvođanske opštine – Novi Sad, Suboticu i Kikindu – koje su na osnovu monitoringa privatizacije lokalnih medija (NNŠ, 2015) prepoznate kao područja sa visokim rizikom po ostvarivanje medijskih sloboda i medijskog pluralizma.

Više...

Debanking Misinformation

Ministarstvo spoljnih poslova Češke, Januar – Decembar 2017.

Projekat „Debanking Misinformation“ Novosadska novinarska škola realizuje u saradnji sa organizacijom Tranzitions iz Češke.
Osnovni cilj projekta jeste da se u Srbiji izgrade lokalni kapaciteti za borbu protiv medijske propagande i dezinformacija u javnoj sferi. Izgradnja lokalnih kapaciteta biće realizovana kroz edukaciju za edukatore u oblasti medija.

Više...