Monitoring izbora članova saveta nacionalnih manjina

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, oktobar- novembar 2018.

Projekat „Monitoring izbora članova saveta nacionalnih manjina“ obuhvatio je monitoring medija, odnosno kvantitativno-kvalitativnu analizu medijskih sadržaja u vreme izborne kampanje za izbor članova saveta nacionalnih manjina sa ciljem da se utvrdi koliko i kako mediji doprinose informisanju i afirmaciji nacionalnih manjina za izlazak na izbore, kako izveštavaju o izborima za nacionalne savete tokom izborne kampanje i koje su karakteristike medijskog tretmana predstavnika nacionalnih manjina u kampanji.

Više...


GRADSKI VODIČ O ŽENAMA PODUNAVSKIH GRADOVA

Fondacija Baden-Württemberg Foundation, Mart 2017 – Jul 2018.

Cilj projekta „Gradski vodič o ženama podunavskih gradova“ je jačanje vidljivosti ženske istorije u gradovima uz Dunav u pet zemalja: Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Srbiji i Rumuniji, kroz ukazivanje na njihov istorijski značaj informisanjem širokih ciljnih grupa, kao i razmena informacija i znanja o ženskoj istoriji među gradovima u Dunavskom regionu i promocija rodne ravnopravnosti i bolje razumevanje kulturnih sličnosti i razlika u dunavskom regionu.

Više...

Kovčežić – audio pripovetke na jezicima nacionalnih manjina

Ministarstvo kulture i informisanja, jul – novembar 2018

Projekat „Kovčežić – pripovetke na jezicima nacionalnih manjina“ doprinosi ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku u cilju očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta manjinskih nacionalnih zajednica u Srbiji.

Više...

Religija u etru

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, septembar 2018

Tokom septembra u okviru serijala „Religija u etru“ objavljene su dve epizode koje se bave odnosom različitih religijskih zajednica prema ženama, kao najdiskriminisanijoj grupi u društvu, i onima kojih su sasvim suprotnih stanovišta u odnosu na stanovišta religijskih zajednica – ateistima.

Više...

TOLERANTNI MEDIJI ZA TOLERANTNO DRUŠTVO

Czech Republic’s Official Transition Promotion Program, februar – jun 2018

Glavni cilj projekta „Tolerantni mediji za tolerantno društvo” bilo je unapređenje izveštavanja o osetljivim društvenim grupama u Srbiji, ali i borba protiv stereotipa i predrasuda prema pripadnicima ovih grupa.

Više...

DAN U TVOJIM CIPELAMA

Ambasada Australije, 01.januar- 30. april 2018.

Novosadska novinarska škola ove godine osmi put u kontinuitetu realizuje projekat „Dan u tvojim cipelama“ koji je koncipiran tako da zajedničkom edukacijom, treningom i medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, unapredi proces medijske produkcije, stavljanjem akcenta na osobe sa invaliditetom i njihovo aktivnije prisustvo u medijskoj sferi.

Više...

Mission Defence

Evropska komisija, Oktobar 2017 – Mart 2018
Projekat „Misija Odbrana – upotreba aktivizma i pravnih mogućnosti u odupiranju pritiscima na slobodu medija“ bio je posvećen osnaživanju novinara iz Vojvodine koji rade u medijima finansijski zavisnim od državnog novca, čime su izloženi visokom riziku od pritisaka na uređivačku politiku.

Više...

LOKMED OPSERVATORIJA

Delegacija Evropske unije, Oktobar 2017 – Mart 2018.

„Lokmed opservatorija“ je posvećena podsticanju medijskog integriteta učinkovite raspodele sredstava za informisanje na lokalnom nivou. Projekat obuhvata tri vojvođanske opštine – Novi Sad, Suboticu i Kikindu – koje su na osnovu monitoringa privatizacije lokalnih medija (NNŠ, 2015) prepoznate kao područja sa visokim rizikom po ostvarivanje medijskih sloboda i medijskog pluralizma.

Više...

Debunking Disinformation

Ministarstvo spoljnih poslova Češke, Januar – Decembar 2017.

Projekat „Debunking Disinformation“ Novosadska novinarska škola realizuje u saradnji sa organizacijom Tranzitions iz Češke.
Osnovni cilj projekta jeste da se u Srbiji izgrade lokalni kapaciteti za borbu protiv medijske propagande i dezinformacija u javnoj sferi. Izgradnja lokalnih kapaciteta biće realizovana kroz edukaciju za edukatore u oblasti medija.

Više...

RELIGIJA U ETRU

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, septembar – oktobar 2017)

Projekat „Religija u etru“ je realizovan tokom septembra i oktobra 2017. godine, a imao je za cilj podizanje svesti javnosti o važnosti pomirljivog dijaloga kroz učenje o interreligijskim vrednostima koje zagovaraju mir i jednakost.

Više...

DAN U TVOJIM CIPELAMA

Ministarstvo kulture i informisanja, oktobar - decembar 2017

Novosadska novinarska škola sedmi put u kontinuitetu realizovala je projekat „Dan u tvojim cipelama“ koji je tokom godina koncipiran tako da zajedničkom edukacijom, treningom i medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, unapredi proces medijske produkcije.

Više...

P + P = E

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Oktobar 2017 – Novembar 2017

Projekat „P + P = E“ osmišljen je kako bi podstakao mlade da se još u osnovnoj školi informišu o stanju životne sredine i zainteresuju za njenu zaštitu.

Više...

Vojvođanski kovčežić

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. septembar – novembar 2017.

U okviru projekta „Vojvođanski kovčežić“ snimljen je serijal audio-bajki na slovačkom, mađarskom i hrvatskom jeziku. Reč je o novim, originalnim bajkama, prikupljenim na osnovu konkursa koji je NNŠ raspisala za autore iz Srbije koji stvaraju na jezicima manjina.
Više...

Sajber svete, čuvaj dete

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija decembar 2016 – avgust 2017.

U okviru projekta „Sajber svete, čuvaj dete“ kreiran je edukativni video-serijal, zahvaljujući kojem roditelji mogu da na vizuelno dopadljiv, dramaturški konstruisan i sistematičan način budu upoznati sa opasnostima koje vrebaju u onlajn svetu, ali i sa mogućim vidovima prevencije.
Više...

Riznica: audio-bajke na jezicima manjina

Ministarstvo kulture i informisanja avgust – novembar 2017.

U okviru projekta „Riznica: audio-bajke na jezicima manjina“ snimljen je serijal audio-bajki na slovačkom, rusinskom i hrvatskom jeziku. Reč je o novim, originalnim bajkama, prikupljenim na osnovu konkursa koji je NNŠ raspisala za autore iz Srbije koji stvaraju na jezicima manjina.
Više...

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo

Evropska komisija, 11. 10. 2014 – 10. 10. 2017

Regionalnu šemu Nagrade EU za istraživačko novinarstvo na Zapadnom Balkanu i Turskoj ustanovio je Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije u skladu sa Strategijom za proširenje EU koja prepoznaje izraženu potrebu za obezbeđivanje slobode govora u medijima, kao i za podršku istraživačkom novinarstvu u praćenju reformskog procesa i održavanju istorijskog zamajca ka pridruživanju EU.
Više...

KOVČEŽIĆ – PRIPOVETKE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA

Radio Novi Sad , 1. oktobar 2016 – 1. maj 2017.

Projekat „Kovčežić“ posvećen je obogaćivanju ponude audio-pripovetki na jezicima nacionalnih manjina, kao i podsticanju multikulturalnosti na prostoru Vojvodine. Tokom osam meseci trajanja projekta, u produkciji Novosadske novinarske škole biće kreirano 128 audio-pripovetke na mađarskom, rumunskom, rusinskom i slovačkom jeziku.
Više...

SAJBER SVETE, ČUVAJ DETE

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija , januar – avgust 2017.

U okviru projekta „Sajber svete, čuvaj dete“ biće kreiran edukativni video-serijal, zahvaljujući kojem će roditelji na vizuelno dopadljiv, dramaturški konstruisan i sistematičan način biti upoznati sa opasnostima koje vrebaju u onlajn svetu, ali i sa mogućim vidovima prevencije. Svaka od deset epizoda imaće poseban tematski fokus, a serijal će biti postavljen na You tube kanal Novosadske novinarske škole.
Više...

Mediji i nastava – medijsko opismenjavanje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , februar – april 2017.

Osnovni cilj projekta „Mediji i nastava – medijsko opismenjavanje“ jeste jačanje kapaciteta prosvetnih radnika iz osnovnih i srednjih škola Vojvodine kroz uvođenje i/ili podsticanje multimedijalnih inovativnih metoda u nastavu.
Više...

Bajke ispletene prstima

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama , 01. septembra- 31. decembra 2016. godine

Opšti cilj projekta „ Bajke ispletene prstima“ je doprinos ostvarivanju javnog interesa osetljivih grupa u AP Vojvodini u oblasti javnog informisanja.
Za potrebe projekta „Bajke ispletene prstima“ biće proizvedene 2 audio-video bajke na srpskom i srpskom znakovnom jeziku u prosečnom trajanju od 5 minuta. Na ovaj način se obezbeđivanjem medijske dostupnosti sadržaja za decu sa oštećenim sluhom doprinosi stvaranju inkluzivnog okruženja u medijima što doprinosi i njihovoj inkluziji u socijalni život zajednice.
Više...

Kandidatkinje 2016

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama , 01. oktobar – 30. novembar 2016.

Projekat "Kandidatkinje 2016" će istraživati prisustvo žena političarki u medijima u toku predizborne kampanje 2016. godine. Svrha projekta jeste da doprinese unapređenju novinarske i medijske prakse u Vojvodini u odnosu na rodnu senzibilisanost izveštavanja. Ciljna grupa istraživanja su medijske kuće u Vojvodini i način na koje izveštavaju o ženama političarkama.
Više...

Dan u tvojim cipelama

Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijanih pitanja , 01.septembar- 31. novembar 2016.

Novosadska novinarska škola šesti put u kontinuitetu realizuje projekat „Dan u tvojim cipelama“ koji je koncipiran tako da zajedničkom edukacijom, treningom i medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, unapredi proces medijske produkcije, stavljanjem akcenta na osobe sa invaliditetom i njihovo aktivnije prisustvo u medijskoj sferi. Na ovaj način senzibilisaće se i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom.
Više...

Unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom

Ministarstvo kulture i informisanja , 1. oktobar – 30. novembar 2016.

U vremenu kada mediji u velikoj meri utiču na život svakog pojedinca, ne može se ignorisati dominantan uticaj koji imaju na vrednosti i obrasce ponašanja kod građana. Jedan od načina da se prevaziđu dosadašnji problemi u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom jeste promena stavova kreatora medija – novinara, urednika i drugih medijskih radnika. Najdirektniji put je uticaj na kognitivnu komponentu stavova – unapređivanje kompetencija medijskih radnika, upravo na način kako je definisano u Zakonu o javnom informisanju i medijima.
Više...

PRIČE ZA SVAKI DAN

Ministarstvo kulture i informisanja , 1. maj 2016 – 31. decembar 2016

Serijal „Priče za svaki dan“ predstavlja antologiju savremenih pripovetki za decu na romskom, hrvatskom, albanskom, bosanskom, mađarskom i rumunskom jeziku.
Više...

Monitoring javnih servisa 2015/16.

Fondacija za otvoreno društvo , 01. decembar 2015. – 30. septembar 2016.

Novi Zakon o javnim medijskim servisima (2014.) obavezuje Radio-televiziju Srbije (RTS) i Radio-televiziju Vojvodine (RTV) da kroz svoje informativne, obrazovne i zabavne sadržaje ostvaruju javni interes kao mediji osnovani od građana, finansirani od građana i kontrolisani od građana. Cilj ovog projekta je da utvrdi na koji način i u kojoj meri Radio-televizija Vojvodine i Radio-televizija Srbije ostvaruju Zakonom definisan javni interes.
Više...
SEEmediaObservatory

Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope

Evropska komisija, Pokrajinski sekretarijat za finansije; 01. 12. 2012. – 31. 01. 2015. (Prva faza); 01. 02. 2015. – 30. 11. 2016. (Druga faza)

Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope – Jačanje kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje reformi u medijima” je inicijativa koju realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva u cilju osnaživanja medijskih sloboda i pluralizma i podsticaja medijskih reformi u zemljama Jugoistočne Evrope.
Više...


JAČANJE PODRŠKE MEDIJIMA I NOVINARIMA U ZEMLJAMA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI

Fondacija za otvoreno društvo, Program za nezavisno novinarstvo, 01. 11. 2014 – 30. 06. 2016

Oslanjajući se na rezultate istraživanja o faktorima koji utiču na nezavisne medije u regionu, projekat je usmeren na jačanje uticaja Medijske opservatorije Jugoistočne Evrope na međuvladine, vladine i aktere iz oblasti civilnog društva kako bi se obezbedila njihova podrška reformama medija i novinarstva u zemljama u procesu pridruživanja EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska).
Više...
Više...

Monitoring medija u Srbiji za vreme predizborne kampanje 2016.

Fondacija za otvoreno društvo , 01. mart 2016. – 30. jun 2016.

U okviru izbora, koji su u Srbiji ove godine održani na svim nivoima vlasti, bilo je neophodno obratiti pažnju na medije koji su nosioci predizbornog procesa uz partije, jer je svaka kampanja koju partije pripremaju, javna, i u najvećoj meri, upravo medijska. Odnosom medija prema učesnicima u kampanji, mediji u Srbiji treba da odgovore na pitanja: šta je interes građana u Vojvodini i Srbiji, kakve to važne političke informacije i saznanja oni treba da steknu tokom perioda kampanje, koja bi im omogućila racionalni izbor između pretendenata za najbolje vršioce vlasti. Mediji treba da na osnovu svoje ciljane publike odluče i kome će dati prednost u izveštavanju, lokalnim, pokrajinskim ili republičkim izborima, da li će obratiti pažnju na rodnu perspektivu i nacionalne zajednice i kakav će biti odnos između tradicionalnih i novih medija.
Više...


MEDIJSKA [NE]ZAVISNOST – ostvarivanje nezavisnosti i programskih funkcija javnih medijskih servisa u Srbiji u periodu budžetskog finansiranja

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, (Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje 1. jul – 31. decembar 2015.)

Cilj projekta jeste unapređenje profesionalnih standarda izveštavanja javnog servisa, putem preporuka i mera dobijenih istraživanjem koje će utvrditi do koje mere Radio-televizija Vojvodine ostvaruje svoju nezavisnost i programsku funkciju u periodu budžetskog finansiranja u odnosu na propozicije utvrđene novim Zakonom o javnim medijskim servisima.
Više...


KOVČEŽIĆ – PRIPOVETKE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo kulture i informisanja, 1. jul 2015 – 1. decembar 2015.

Projekat „Kovčežić“ posvećen je obogaćivanju ponude audio-pripovetki na jezicima nacionalnih manjina, kao i podsticanju multikulturalnosti na prostoru Vojvodine. Pored negovanja pozitivnih vrednosti, kreativnosti i standardnog jezika, audio-forma pripovetke omogućava stvaraocima književnosti za decu da svojim delima podare dodatnu vrednost, oživljavajući ih u novom medijskom formatu. Ovakve audio pripovetke takođe će biti dostupne slepoj i slabovidoj deci.
Više...


Nezavisnost medija u 2015. godini

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS, 15. maj 2015 – 30. septembar 2015.

Cilj projekta «Nezavisnost medija u 2015. godini» je unapređenje profesionalnih standarda izveštavanja dva javna servisa, predlaganjem odgovarajućih mera na osnovu rezultata istraživanja kojim će se utvrditi u kojoj meri su Radio Televizija Vojvodine (RTV) i Radio Televizija Srbije (RTS) ostvarile svoju nezavisnost i programsko funkcionisanje definisano Zakonom o javnim medijskim servisima i Zakonom o javnom informisanju, u periodu finansiranja iz budžeta.
Više...

Mediji i nastava-medijsko opismenjavanje

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine-nacionalne zajednice, 22.oktobar – 30. novembar 2015.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine-nacionalne zajednice pružio je podršku za realizaciju jednog ciklusa seminara Mediji i nastava – medijsko opismenjavanje u prvom polugodištu školske 2015/2016. godine.
Više...

Dan u tvojim cipelama

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, 1.2.2015 – 30.4.2015

Novosadska novinarska škola peti put u kontinuitetu realizuje projekat „Dan u tvojim cipelama“ koji je koncipiran tako da zajedničkom edukacijom, treningom i medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, unapredi proces medijske produkcije, stavljanjem akcenta na osobe sa invaliditetom i njihovo aktivnije prisustvo u medijskoj sferi.
Više...

Minority Integration Network – MINTEGNET

Balkan Trust for Democracy; 15.07.2014 – 15.03.2015

Projekat „Minority Integration Network – MINTEGNET“ sprovodi Novosadska novinarska škola i Srpsko narodno vijeće iz Zagreba uz finansijsku podršku fondacije Balkan Trust for Democracy.
Glavni cilj projekta je razvijanje međunacionalnog dijaloga hrvatske i bunjavačke nacionalne zajednice u Srbiji i srpske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i realizacija međunarodnih ugovora naše dve zemlje.
Više...

AgrarCor

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, 27.12.2013 – 27.4.2015

„AgrarCor“ je projekat koji realizuju Radio-televizija Vojvodine i Novosadska novinarska škola kao partnerska organizacija. Osnovni cilj projekta je doprinos osnaživanju vladavine prava kroz borbu protiv korupcije u sektoru poljoprivrede.
Više...

IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA 2014

oktobar – decembar 2014.

Novosadska novinarska škola realizuje projekat „Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2014.” Cilj monitoringa jeste da se sprovede obimna i detaljana analiza medijskog izveštavanja u periodu koji prethodi izborima kao i na sam dan izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina kako bi se utvrdilo koliko i kako mediji doprinose informisanju i afirmaciji nacionalnih manjina za izlazak na izbore.
Više...
Koga su mediji izabrali 2014

Koga su mediji izabrali a šta su partije nudile 2014?

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje; februar – jun 2014

Novosadska novinarska škola i u predizbornoj kampanji 2014. godine sprovodi monitoring medija kako u Vojvodini, tako i u Srbiji. Monitoring medija jedan je od najboljih alatki za praćenje društvene uloge medija i profesionalnosti kojima mediji pristupaju svojim zadacima.
Više...
Orijentacija,-Napred---Logo

ORIJENTACIJA: NAPRED!

Evropska komisija u okviru prekograničnog programa Hrvatska-Srbija; jun 2013 - maj 2014

Osnovni cilj projekta „Orijentacija:Napred!“ jeste podizanje svesti mladih u multikulturalnom, pograničnom regionu Srbije i Hrvatske o posledicama rastuće popularnosti ekstremističkih desno orijentisanih organizacija kao i uvećavanje kapaciteta mladih predstavnika socijalnih, političkih i medijskih organizacija u cilju rešavanja ovog zabrinjavajućeg problema.
Više...

Ja govorim u svoje ime

MIUSA, Američka ambasada; 15.12.2013 – 15.04.2014

„Ja govorim u svoje ime“ naziv je projekta koji relizuje Novosadska novinarska škola u partnerstvu sa Centrom „Živeti uspravno”. Osnovni cilj projekta je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji.
Više...

Stručno usavršavanje rusinskih novinara i urednika

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje; septembar – decembar 2013.

Novosadska novinarska škola bila je realizator edukativnog programa stručnog usavršavanja rusinskih novinara i urednika izdavačke kuće „Ruske slovo”. Ciljevi programa su afirmacija vrednosti slobodne reči i slobodnog informisanja, zalaganje za kvalitetniji i profesionalniji novinarski rad u skladu sa novinarskim kodeksom.
Više...

Novinarska radionica - medijska pismenost

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice; septembar – decembar 2013.

Osnovni cilj programa „Medijska pismenost” jeste da kod prosvetnih radnika razvije sposobnost razumevanja, analiziranja i evaulacije medijske poruke. Program stručnog usavršavanja nastavnika i profesora doprinosi njihovom kvalitetnijem radu što rezultira kvalitetnijim obrazovnim programom.
Više...

Dan u tvojim cipelama

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, jul – decembar 2013.

Osnovni cilj projektа bio je rаzvoj i dodаtno osnаživаnje senzibilitetа jаvnosti po pitаnju problemа osobа sа invаliditetom, kаo i unаpređenje procesа medijske produkcije o ovoj temi. Ovo je bio četvrti put da je Novosadska novinarska škola dobila podršku za realizaciju ovog projekta.
Više...

Kultura kroz oko medija

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje; jun – decembar 2013.

Osnovni cilj projekta bio je utvrđivanje jasnog stanja izveštavanja o kulturnim sadržajima na Radio-televiziji Vojvodine i drugim vojvođanskim emiterima, sa akcentom na interkulturalnost, kvantitativno-kvalitativnom analizom medijskih sadržaja i iznalaženje i promovisanje primera dobre prakse.
Više...

Dan u tvojim cipelama

Ambasada Sjedinjenih američkih država u Srbiji; septembar – decembar 2012.

Novosadska novinarska škola je u 2012. godini po treći put realizovala projekat „Dan u tvojim cipelama”. Cilj ovog projekta bio je da se, edukacijom i treningom mladih novinara i zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, senzibiliše i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom.
Više...

Monitoring predizborne kampanje u medijima 2012.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Fondacija za otvoreno društvo; april – oktobar 2012.

Monitoring medija u Srbiji za vreme predizborne kampanje 2012 imao je cilj da utvrdi u kojoj meri se zadovoljavaju posebni programski standardi ustanovljeni za javne emitere i druge medije, poštovanje principa nepristrasnosti i objektivnosti u tretiranju različitih političkih interesa i različitih subjekata, zalaganje za slobodu i pluralizam izražavanja javnog mišljenja, izražavanje kulturnog identiteta manjinskih etničkih zajednica, uz dodatni akcenat na momenat rodne ravnopravnosti, kao i emitovanje sadržaja o delovanju udruženja građana i nevladinih organizacija i korišćenje i razvoj savremenih tehničko-tehnoloških standarda u proizvodnji i emitovanju programa.
Više...

Mlade političarke za zdravu životnu sredinu

Fondacija Fridrih Ebert; april – jun 2012.

Projekat „Mlade političarke za zdravu životnu sredinu” realizovan je u cilju afirmisanje ideja, rada i ličnosti mladih političarki socijaldemokratskih partija i predstavljanja njihovih predloga za rešavanje najvećih ekoloških problema organizovanog odlaganja otpada.
Više...

Mediji i manjine na zapadnom Balkanu

Regional Research Promotion Programme – RRPP; januar 2012 – jun 2013.

Cilj projekta je dobijаnje precizne uporedne slike medijskog izveštаvаnjа o nаcionаlnim mаnjinаmа u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Mаkedoniji i Srbiji. Projekаt detektuje i opisuje osnovne probleme funkcionisanja medija u vezi sa novinarskim, društvenim, političkim i finansijskim izvorima.
Više...

LADIES DIARY OF CHANGE - active ladies in peace dialogue

Evropska komisija, program „Podrška civilnom društvu“; Balkan Trust for Democracy; Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, decembar 2011 - maj 2013.

Cilj projekta „Ladies Diary of Change“ bio je stvaranje mreže od 26 mladih srednjoškolki, srednjoškolaca koji su deo civilnog sektora i 8 profesorica sa teritorije Srbije, Kosova i Crne Gore koji su obučeni za aktivno uključivanje u politički i društveni život u regionu.
Više...

Romi u javnosti

Evropska komisija, program „Podrška civilnom društvu“; decembar 2010 - decembar 2012.

Novosadska novinarska škola u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo, Romskim informativnim centrom, Makedonskim institutom za medije i nosiocem projekta Tranzišns iz Češke Repubike, realizovao je regionalni dvogodišnji projekat „Romi u javnosti”. Cilj projekta bio je unapređenje izveštavanja medija o romskim zajednicama u ovim zemljama.
Više...

UVOĐENJE NOVIH MEĐUSEKTORSKIH MEHANIZAMA ZA VEĆU ODGOVORNOST LOKALNIH VLASTI

USAid – Projekat lokalnog održivog razvoja ; jun 2012 - mart 2013

Cilj projekta „Uvođenje novih međusektorskih mehanizama za veću odgovornost lokalnih vlasti” jeste pružanje podrške uvođenju veće participacije građana u procesima donošenja odluka u Novom Sadu, Beočinu, Temerinu i Sremskim Karlovcima putem povećanja kapaciteta i umrežavanjem mogućnosti lokalnih organizacija civilnog društva i povećanja međusektorske saradnje u borbi protiv korupcije.
Predložene aktivnosti podrazumevaju mehanizme konsultacije sa organizacijama civilnog društva, konsultacije sa građanima, mehanizme komunikacije i saradnje sa lokalnim samoupravama, time pružajući podršku održivosti međusektorske saradnje i dvosmerne komunikacije, kako na lokalnom tako i na međuopštinskom nivou.

Koordinatorka projekta iz NNŠ: Agneš Ćurčić Asodi, agnes@novinarska-skola.org.rs
baner

PANDORINA KUTIJA

Evropska Komisija i Fond za otvoreno društvo – Srbija; Decembar 2010 - Decembar 2011

Projekat „Pandorina kutija“ realizovala je Novosadska novinarska škola, u saradnji sa partnerima: Medijske inicijative iz Sarajeva, Institut Stine iz Splita i Centrom za nezavisno novinarstvo u Budimpešti. Osnovni cilj projekta bio je uspostavljanje saradnje između organizacija koje se bave zaštitom dece, obrazovnih i medijskih organizacija i eksperata kako bi se kreirala prva mreža za borbu protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na Balkanu. Prva faza projekta podrazumevala je sačinjavanje izveštaja koji je, objedinjavjući rezultate istraživanja sprovedenih u oblastimi sistema socijalne zaštite, policije i sudstva, obrazovanja (učenici i nastavnici) i medija, predstavljajo presek stanja u datim oblastima u odnosu na problem seksualnog zlostavljanja dece u svakoj od zemalja. Na osnovu ovih izveštaja, tim eksperata u svakoj od zemalja učesnika sačinio je preporuke za bolju praksu usmerene na prevenciju seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece. Osnovne preporuke za unapređenje postojećeg stanja u oblasti prevencije i zaštite dece žrtava seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja koje zahtevaju hitnu akciju su:
• senzibilizаcijа jаvnosti
• jаčаnje kompetentnosti stručnjаkа u svim sistemimа
• rаzvijаnje i jаčаnje mreže zа zаštitu dece od nаsiljа
• rаzvijаnje integrisаnog sistemа zа prаćenje pojаve nаsiljа

Jedna od ključnih aktivnosti u toku projekta bila edukacija učenika osnovnih škola koja je obuhvatila 40 osnovnih škola širom Srbije, Hrvatske, BiH i Mađarske koja je imala za cilj da na razvojno i kulturološki prihvatljiv način rasvetli osnovne pojmove vezane za problem seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece, poveća njihovu senzibilnost za ovaj problem pruži im praktično znanje o tome kome mogu da se obrate ako se zlostavljanje desi.
U okviru projekta održane su i četiri konferencije, u Sarajevu, Budimpešti, Vukovaru i Novom Sadu, na kojima su predstaljene Preporuke za bolju praksu. Celokupan projekat bio je praćen televizijskom i radijskom produkciom kao i novinskim člancima. Ukupno je proizvedeno 63 medijska autputa koja su emitovana na 76 medija u regionu od čega je pet televizijskih i radijskh izveštaja i per novinskih članaka sačinjeno, emitovano i objavljeno u Srbiji.

Koordinatorka projekta iz NNŠ: Jelena Vukmanović
baner

KULTURA I MEDIJI

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje; Septembar – Decembar 2011

Cilj projekta je definisanje trenutne situacije u informisanju kako srpskog stanovništva, tako i pripadnika manjinskih zajednica o pitanjima kulture.
Medijski monitoring se sproveo u periodu od 26. oktobra do 20. novembra 2011, nakon čega su rezultati monitoringa objavljeni na sajtovima Novosadske novinarske škole i Sekretarijata za kulturu i javno informisanje, te su biti dostupni kako monitorovanim medijima, tako i široj stručnoj javnosti.
Korpus monitoringa činile su centralno-informativne emisije Javnog servisa Vojvodine, i radija i televizije, na svim jezicima.
NNŠ je organizovala i okrugli sto gde su predstavljeni rezultati monitoringa i gde se povela diskusija između predstavnika medija s jedne strane, i institucija kulture s druge strane, mada je diskusija veoma brzo spontano prešla u razmenu iskustava i davanje primera dobre prakse, gde su se verbalizovali zahtevi novinara prema PR službama institucija kulture ali i obratno.
baner

DAN U TVOJIM CIPELAMA

Ministarstvo kulture Republike Srbije; 6 meseci, 2011. godina

Osnovna ideja projekta „Dan u tvojim cipelama„ bila je da se, edukacijom i treningom mladih novinara i zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, senzibiliše i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom. Ovaj projekat bio je nastavak istoimenog projekta koji se prošle godine realizovao an pokrajinskom nivou i nakon čije odlične realizaciej se pojavila potreba za njegovom realizacijom i na republičkom nivou. Na treningu u Novosadskoj novinarskoj školi, dvanaestoro studenata iz Niša i Novog Sada slušalo je predavanja o temama: osnovnih prava osoba sa invaliditetom, Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, izveštavanja o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa posebnim potrebama. Nakon toga, usledio je produkcijski deo, tokom kog su studenti podeljeni u tri grupe. Svaka grupa je imala zadatak da snimi jednu reportažu koja je uskoj vezi sa osobama invaliditetom. Reportaže su emitovane na javnom servisu Vojvodine i lokalnim televizijskim stanicama u Srbji.
baner

ACTIVE LADIES FIRST!

Olof Palme Center Sweden; 6 meseci, 2011. godina

Projekat “Active Ladies First!” bavio se edukacijom i uključivanjem mladih srednjoškolki i njihovih vršnjaka u civilni i politički sektor lokalne zajednice. Sve projektne aktivnosti su se odvijale u Novom Sadu na radionicama o političkom i društvenom aktivizmu, na kojima su učenice dobile iskustvo iz prve ruke o tome kako funkcionišu gradske institucije, zatim pravile sopstvene kampanje za projekte unutar lokalne zajednice, i u poslednjoj fazi, imale zadatak da sebe i svoje projektne ideje predstave u medijima. Projekat im je dao uvid u to koliko je kontakt sa medijima važan za svaki vid građanskog aktivizma, i pružio osnovna znanja o apliciranju za omladinske projekte. U toku realizacije projekta učesnicama su se pridružili i njihovi školski drugari. Zajedno su imali zadatak da sva usvojena znanja primene u osmišljavanju projekta za rešavanje određenog problema u svojoj zajednici. Među projektima se izdvojio predlog grupe učenika iz Novog Pazara. Oni su predložili osnivanje redakcije srednjoškolskog časopisa "Rahat land" za čiju realizaciju su po povratku kući dobili finansijska sredstva od uprave grada. Osim Rahat Lend istakao se i predlog projekta iz Užica koji se zvao "Raščistimo Srbiju". Cilj ovog projekta je bio očuvanje životne sredine i reciklaža otpadnog materijala.

Video 1, Video 2, Video 3, Video 4, Video 5
baner

GODIŠNJA NAGRADA MLADOM NOVINARU

Uprava grada Novog Sada za kulturu; 2011. godina

Novosadska novinarska škola već 11 godina dodeljuje Godišnju nagradu za najboljeg mladog novosadskog novinara. Ove godine pažnja je usmena na novinare koji objavljuju ili emituju svoje radove na radiju, pokušavajući da na taj način podstaknemo ne samo mlade, već sve novinare, ali i medije, da u što većoj meri koriste tehnološka dostignuća i velike mogućnosti koje ona pružaju. Nagrada najboljem mladom novinaru novosadskih medija je dodeljena 30. decembra, u svečanoj sali Gradske kuće. Predsednik žirija, doc. dr Dejan Pralica, pročitao je saopštenje i obrazloženje odluke žirija, a sertifikat najboljem mladom novinaru Dejanu Stojičiću-Radio 021, novčanu nagradu i specijalno priznanje uručio je Igor Pavličić, gradonačelnik grada Novog Sada. Pohvalu za izuzetan rad i simboličnu nagradu u vidu stručne literature primio je Norbert Šinković, novinar Radio Novog Sada.
Ova nagrada predstavlja stimulans za celokupni novinarski kadar novosadskih pa i vojvođanskih medija. Težnja NNŠ je da se ubuduće nagrada proširi na medije cele Pokrajine jer ništa slično u Vojvodini ne postoji.
baner

DAN U TVOJIM CIPELAMA

Pokrajinski Sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju; 3 meseca. 2010. godina

Osnovna ideja projekta „Dan u tvojim cipelama„ bila je da se, edukacijom i treningom mladih novinara i zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, senzibiliše i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom.Na treningu u Novosadskoj novinarskoj školi, dvanaestoro studenata slušalo je predavanja o temama: osnovnih prava osoba sa invaliditetom, Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, izveštavanja o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa posebnim potrebama. Nakon toga, usledio je produkcijski deo, tokom kog su studenti podeljeni u tri grupe. Svaka grupa je imala zadatak da snimi jednu reportažu koja je uskoj vezi sa osobama invaliditetom. Reportaže su emitovane na lokalnim televizijskim stanicama u Vojvodini.
baner

IZVEŠTAVANJE O ŽIVOTNOJ SREDINI U SRBIJI

Evropska komisija kroz program “Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU"; 2010. godina

Cilj projekta "Izveštavanje o životnoj sredini u Srbiji" jeste obuka novinara i unapređivanje izveštavanja o živtonoj sredini. Projekat realizuje Novosadska novinarska škola, sa partnerima Transitions (TOL) iz Češke, Ekolist-om i Ekopolis-om. Nakon onlajn kursa o izveštavanju, izabrano je 12 najboljih polaznika. Oni su prisustvovali dvodnevnom treningu u Novosadskoj novinarskoj školi, na kom su relevantni stručnjaci u oblasti zaštite životne sredine i medija edukovali novinare kako da na najbolji način izveštavaju o toj oblasti. Nakon treninga, usledio je okrugli sto "Životna sredina u medijskoj sredini". Cilj okruglog stola bila je konkstruktivna diskusije u vezi sa trenutnim stanjem, kao i budućih potreba za poboljašnjem izveštavanja u oblasti zaštite životne sredine. Do kraja 2010. i tokom prve polovine 2011. godine, Novosadska novinarska škola će u okviru ovog projekta koordinirati terenskim radom i pravljenjem novinarskih reportaža koje će biti objavljenje na sajtu "Zelene vesti".
baner

OBUKA NOVINARA LISTA "HLAS L'UDU"

Pokrajinski sekretarijat za informacije; 3 meseca, 2010. godina

Projekat se sastojao od od pet treninga za novinare nedeljnika Hlas L’udu. Tridesetak novinara lista Hlas L’udu, tokom pet nedelja, radilo je na poboljšanju novinarskih veština, i poboljšanju organizacije u redakciji, što i jesu bili ciljevi Projekta. Na pet treninga, novinari su se uz mentorsku pomoć bavili temama poput javnog interesa u medijima nacionalnih manjina, multikulturalizmom, komercijalizacijom medija, odnosima sa svojom ciljnom grupom i ostalim temama koje su atraktivne za novinare medija na jezicima nacionalnih manjina. Projakat je ralizovan u saradnji sa Asocijacijom slovačkih novinara.
baner

INTERUPCIJA KORUPCIJE

Evropska komisija –IPA program; IREX medijski program za Srbiju; 18 meseci

Cilj projekta je da kod građana Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije podigne nivo svesnosti o korupciji da doprinese borbi protiv korupcije.
Specifični ciljevi projekta su:
- istražiti i definisati trenutnu situaciju u vezi sa korupcijom u zdravstvu, školstvu i putem medija, informisati javnost o tome
- motivisati mlade ljude u celom regionu da se bore protiv korupcije
- unaprediti profesionalne standarde novinara koji se bave borborm protiv korupcije
- razviti saradnju između ljudi celog regiona u borbi protiv korupcije
Aktivnosti projekta bile su:
- Istraživanje kroz medijski monitoring i pisanje nacionalnih izveštaja o nivou korupcije u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Sloveniji
- Regionalna konferencija u Novom Sadu sa prezentovanjem publikacija o korupciji
- Treninzi za novinare u Srbiji, BiH i Hrvatskoj
- Kreativne javne akcije studenata o temama korupcije u visokom školstvu
- Medijska i studentska TV produkcija

Novosadska novinarska škola uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a u saradnji sa Nezavisnim društvom novinara Vojvodine organizovala je Okrugli sto “Napadi na novinare – Štangla kao pogled na svet”. Skup je održan 17. septembra 2010. godine u Medija centru Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
baner

AKADEMIJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA –PAMETNA INVESTICIJA U PROGRAM DOŽIVOTNOG UČENJA ŽENA

4 meseca

NNŠ je kao podizvođač projekta "Akademije ženskog preduzetništva" radila na logistici edukativnih seminara u Bačkom Petrovcu. Do sada su održana tri petodnevna seminara: Ruralni i spa & wellness turizam kao razvojni potencijal južnobačkog okruga, Trening za buduće trenere/ice za odrasle i Menadžment i razvoj nevladinih organizacija i uspešno upravljanje programima za obrazovanje odraslih. Osnovni cilj edukativnih seminara jeste podsticanje lokalnog stanovništva (opštine Bački Petrovac i Bačka Palanka) i njihov doprinos preduzetništvu u južnobačkom okrugu. Ovaj projekat podržan je od strane Evropske Unije kroz svoj program «Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU».
baner

ACTIVE MISS WANTED NOW

Olof Palme Center Sweden ; Januar-Jun 2010

Projekat “Active Miss Wanted! Now!” bavio se edukacijom i uključivanjem mladih srednjoškolki i njihovih vršnjaka u civilni i politički sektor lokalne zajednice. Sve projektne aktivnosti su se odvijale u Novom Sadu na radionicama o političkom i društvenom aktivizmu, na kojima su učenice dobile iskustvo iz prve ruke o tome kako funkcionišu gradske institucije, zatim pravile sopstvene kampanje za projekte unutar lokalne zajednice, i u poslednjoj fazi, imale zadatak da sebe i svoje projektne ideje predstave u medijima. Projekat im je dao uvid u to koliko je kontakt sa medijima važan za svaki vid građanskog aktivizma, i pružio osnovna znanja o apliciranju za omladinske projekte.
baner

Okrugli sto "NAPADI NA NOVINARE – ŠTANGLA KAO POGLED NA SVET"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;

Učesnici:
Nadežda Gaće, novinarka, bivša predsednica NUNS-a;
Teofil Pančić, novinar nedeljnika „Vreme“ i dnevnog lista „Dnevnik“;
Pavle Milešev, novinar dnevnog lista „Dnevnik“ ;
Mirko Đorđević; novinar u dnevnom listu „Danas“;
Pavel Domonji, Šef novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji;
Petar Petrović, novinar, nekadašnji glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Dnevnik“;
Milan Dobrosavljev, advokat;
Dubravka Valić Nedeljković, šefica odseka za Medijska studije na Filozofskom fakuletu u Novom Sadu;
Moderatorka skupa bila je Branislava Opranović, novinarka iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Povod za organizovanje okruglog stola bila je godišnjica pogibije francuskog državljanina Brisa Tatona, ali i napad na novinara nedeljnika „Vreme“ Teofila Pančića. Obojica su prebijeni metalnim štanglama u Beogradu, samo zato što je jedan navijao za „pogrešan“ fudbalski klub, dok je drugi, obavljajući novinarski posao, imao drugačiji pogled na dešavanja u našoj zemlji. Okrugli sto organizovan je sa idejom da se dobije odgovor na pitanje da li je izražavanje sopstvenog mišljenja dovoljan razlog da se dobiju batine (smeju li novinari da slobodno rade svoj posao), odnosno da se javnost podseti na neke od slučajeva prebijanja novinara u protekle dve decenije. Kako je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podržalo ovaj skup, jasno je da država želi da stane na put ovakvom ponašanju pojedinaca, tj. da omogući novinarima da tačno i istinito izveštavaju o temama u našoj zemlji.
baner

MONITORING “MEDIJI I LJUDSKA PRAVA-DOPRINOS TOLERANCIJI”

2 meseca, 2010. godina

Postojeći ali i prošireni antidiskriminatorni zakonski okvir Republike Srbije odnosi se i na delovanje medija, prvenstveno u smislu na činjenja diskriminacije od strane medija, ali i u smislu doprinosa toleranciji, suzbijanju stereotipa i predrasuda, sankcionisanju govora mržnje. Dosadašnji medijski okvir u Republici Srbiji, delovanje organizacija civilnog društva i novinarskih udruženja nije doprineo da mediji u Srbiji u punoj meri poštuju standarde izveštavanja o različitostima, da doprinese toleranciji i otvorenijem javnom prostoru. Projekat je realizovan u dve faze. Aktivnosti realizovane tokom novembra 2010. godine prezentovane su 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava, na okruglom stolu u Ministrastvu za ljudska i manjinska prava u Beogradu.

Tokom monitoringa praćeni su sadržaji informativno političkih emisija Radio-televizije Srbije, Radio-televizije Vojvodine, Televizije B92, Prve srpske televizije, TV Jedinstvo, Regionalne televizije iz Sandžaka i TV Bujanovac. Dnevne novine: Politika, Blic, Press, Kurir, Danas, Večernje novosti i nedeljnici Vreme i Nin. Osim izveštaja o medijskim sadržajima eksperti iz oblasti komunikoloških nauka i eksperti iz socijalne psihologije sačinili su analizu rezultata monitoringa koji treba da doprinese širem razumevanju mesta i uloge delovanja medija u postizanju tolerancije i nulte tolerancije na nasilje.

Na okruglom stolu, 10. decembra, o ovoj temi govorili su Svetozar Čilić, ministar za ljudska i manjinska prava, Vensan Dežer, ambasador, šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji, Nadia Ćuk, zamenica Specijalnog predstavnika generalnog sekretara Saveta Evrope u Srbiji, Marija Rauš, šef odseka za medije, OEBS-a u Srbiji, Višnja Baćanović, socijološkinja, dr Jovanka Matić, komunikološkinja, naučna saradnica Instituta za društvene nauke i Prvoslav S. Plavšić, predsednik Društva psihologa Srbije.
baner

STUDIJA SLUČAJA VOJVOĐANSKIH MEDIJA

Pokrajinski sekretarijat za informacije; 4 meseca, 2010. godina

Cilj projekta Studija slučaja vojvođanskih medija je da dâ presek trenutnog stanja medija u Vojvodini, u smislu izazova, šansi i pretnji sa kojima se mediji susreću. U atmofseri koja prethodi donošenju medijske strategije Vojvodine u kontekstu priprema za izradu medijske strategije Srbije, priprema za digitalizaciju i osiromašenje medijskog sektora pod pritiskom ekonomske krize, implementatoru projekta bilo je od presudne važnosti da sprovede istraživanje koje će dati odgovore na pitanja definisana u projektnom predlogu, a to je ne samo, gde se mediji nalazi i kuda idu nego i kako oni sami sebe vide.
baner

GODIŠNJA NAGRADA MLADOM NOVINARU

Uprava grada Novog Sada za kulturu ; 2010. godina

Novosadska novinarska škola već 10 godina dodeljuje Godišnju nagradu za najboljeg mladog novosadskog novinara. Ove godine pažnja je usmena na novinare koji objavljuju ili emituju svoje radove (i) na internetu, pokušavajući da na taj način podstaknemo ne samo mlade, već sve novinare, ali i medije, da u što većoj meri koriste tehnološka dostignuća i velike mogućnosti koje ona pružaju. Nagradu je ove fodine dobila novinarka Radija 021 Asja Francisti. Žiri NNŠ su činili Zlatomir Gajić, Nedim Sejdinović i Selena Tasić, a gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić uručio je novčanu nagradu mladoj novinarki.
baner

RUKOVANJE

OEBS misija u Srbiji; 7 meseci, 2009. godina

Novosadska novinarska škola i kancelarija OEBS-a u Beogradu realizovali su zajednički projekat čiji je osnovni cilj bio javno zagovaranje koncepta Opštinskih saveta bezbednosti kroz saradnju lokalnih medija i policije i unapređenje profesionalnih standarda radio novinara sa teritorije cele Srbije.
U projektu je učestvovalo pet radio stanica iz Vojvodine i pet radio stanica iz centralne Srbije (ukupno 11 novinara sa 10 radio stanica), koje su tokom projekta prošle kroz četiri treninga o bezbednosti lokalnih zajednica a potom napravile i emitovale seriju radio priloga o ovoj temi. Ukupno je proizvedeno i emitovano oko 40 radio priloga
Mediji učesnici: RTV Kragujevac, RTV Bujanovac, Radio Active, Bečej, RTV Novi Pazar, JIP "BC INFO", Bela Crkva, JP Radio Zrenjanin, Radio Stara Pazova, Radio Sombor, Radio Pirot, RTV Zaječar.
baner

MLADI PROMETEJ

Evropska komisija, EIDHR program i OEBS,Srbija; 12 meseci, 2009. godina

Projekat “Mladi Prometej” je imao za cilj da podstakne i ohrabri mlade iz 8 opština Srbije da postanu aktivni građani u svojim zajednicama, svesni principa demokratskog društva.
Ciljevi projekta:
- povećanje teorijskog i praktičnog znanja srednjoškolaca i njihovih profesora o politici, medijima, ljudskim pravima i konstruktivnom rešavanju konflikata
- poboljšanje rada školskih parlamenata
- pomaganje učenicima u identifikovanju problema u njihovim zajednicama i predlaganju rešenja
- podizanje kvaliteta školskih novina kroz mentorski rad, izveštavanje o datim temama – predstavljanje školskih novina kao sredstva za školski aktivizam, pokrivanje događaja i kamen temeljac za budući građanski aktivizam.

Aktivnosti su obuhvatale:
- seriju treninga o dečijim i ljudskim pravima (Novi Sad - Beograd), građanskom i političkom aktivizmu (Kragujevac), karakteristikama i načinima funkcionisanja elektronskih i štampanih medija (Novi Pazar) i nenasilnoj komunikaciji i konstruktivnom rešavanju konflikata (Pirot),
- prezentacije tema sa treninga učeničkim parlamentima i novinarskim sekcijama,
- poboljšanje rada školskih novina kroz mentorski rad,
- posete republičkom i pokrajinskom parlamentu,
- pisanje dopisa lokalnim vlastima.

U projektu je direktno učestvovalo oko 80 učenika-ca, dok je indirektno bilo uključeno oko 400 učenika-ca.
Škole učesnice: Užička gimnazija, Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" iz Inđije, Gimnazija Zejčar, Politehnička škola iz Kragujevca, Srednja ekonomska škola iz Sombora, Gimnazija Bečej, Gimnazija Novi Pazar, Mlekarska škola sa domom učenika "Dr Obren Pejić" iz Pirota.
baner

IZAZOVI POVEĆANOM UČEŠĆU SRBIJE U MEĐUNARODNIM MIROVNIM OPERACIJAMA

Centar za civilno-vojne odnose; 1 mesec, 2009. godina

Trening organizovan u novembru 2009.. Osnovni cilj ovog projekta bio je povećanje nivoa javne podrške za učesće Srbije u međunarodnim mirovnim operacijama i unapređenje profesionalnih standarda TV novinara sa teritorije cele Srbije. Posle treninga proizvedeno je i emitovano 10 TV priloga u trajanju od 5 minuta, o temi učešća Srbije u međunarodnim mirovnim operacijama.
Mediji učesnici: RTV Zaječar, RTV Vojvodine, TV Apolo iz Novog Sada, RTV Kovačica, RTV Novi Pazar, TV Valjevo, TV Santos iz Zrenjanina, TV NS PLUS, TV Panonija iz Novog Sada.
baner

DOŽIVI EU-SADA!

Evropska komisija – IPA program; Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i medjunarodnu saradnju;

Cilj projekta je bio bolje razumevanje EU, kao i pitanja reforme ekonomije i obrazovanja u procesu EU integracija uz sticanje novih znanja u funkciji bavljenja savremenim novinarstvom.
U projektu je učestvovalo 16 novinara iz štampanih medija, radija i TV stanica Srbije sa nacionalnom, regionalnom i lokalnom pokrivenošću (TV Vojvodina, TV Panonija iz Novog Sada, TV Kragujevac, TV 5 iz Niša, TV Novi Pazar, Radio Index iz Beograda, Radio Novi Sad, Radio Pirot, Radio Zrenjanin, Radio Bujanovac, Blic, Dnevnik, Pirotske novine i Kikindske).

Aktivnosti projekta bile su:
• 3 višednevna treninga na temu evropskih integracija
Predavanja i radionice održali su stručnjaci za EU integracije, ekonomske reforme i obrazovanje, iz Slovenije i Srbije.
Novinarske radionice vodili su metori Danske škole novinarstva i medijski treneri Novosadske novinarske škole.
• petodnevno studijsko putovanje novinara u Sloveniju
Tokom studijskog putovanja organizovana je poseta svih novinara iz Srbije povereniku za informacije od javnog značaja Slovenije, predsedniku Računskog suda Slovenije i Službi za kohezijsku politiku. Novinari su na terenu imali prilke da rade sa kolegama iz slovenačkih medija što je prepoznato kao izuzetno iskustvo.
• prezentacije projektnih iskustava,
Novinari su znanja i informacije stečene na treninzima i studijskom putovanju podelili sa kolegama iz redakcija.
• medijska produkcija, distribucija i emitovanje priloga.
Tokom projekta proizvedeno je 44 TV priloga, 52 radio priloga i 32 novinska članka. Celokupna produkcija je na raspolaganju medijima koji su učestvovali u projektu za neograničeni broj emitovanja.
baner

TRENING ZA MEDIJE NA KOSOVU

Ministarstvo za kulturu (Sektor za medije) Republike Srbije;

Novosadska novinarska škola je uz podršku Ministarstva za kulturu realizovala drugi ciklus treninga za medije na srpskom jeziku sa Kosova i Metohije. Na osnovu rezultata evaluacije prvog ciklusa održanog 2008 godine i predloga koji su tada dati, drugi ciklus je zamišljen kao programski iskorak ka praktičnom radu, zadržavajući dvostruki cilj ka poboljšanju novinarskih veština i podizanju kapaciteta za rukovodjenje projektima.
Osnovna svrha treninga bila je jačanje programskih sadržaja i organizacionih kapaciteta medija koji rade na području Kosova i Metohije, kako bi sa poboljšanim programom i boljim razumevanjem o rukovođenju projektima mediji uspešno učestvovali na konkursima koje organizuje Ministartstvo za kulturu Republike Srbije.
Mediji učesnici: RTV Herc, TV Puls, TV Most, Radio Goraždevac, TV produkcija Glas juga, Kontakt plus radio, Radio Gračanica, Medija centar Čaglavica, KIM radio, Radio Klokot, Radio HIT laser, Radio Borzani, NEWS PRESS, Medija Centar B92, Medija centar VOA, VITEZ radio.
baner

LEGALNO U ETRU

Pokrajinski Sekretarijat za informisanje; 4 meseca, 2009. godina

Ciklus seminara koje su zajednički implementirali Novosadska novinarska škola i Media Art Service International. Tokom 2009 organizovana su 4 seminara o sledećim temama: „Umrežavanje lokalnih medija“, „Piraterija i nelojalna konkurencija“, „Koprodukcija“ i „Kupovina i prodaja programa“. Seminari su organizovani u cilju unapređenja znanja i veština novinara, urednika i vlasnika elektronskih medija iz aktuelnih oblasti važnih za funkcionisanje i opstanak medija u Vojvodini. Učesnici su imali priliku da, pored novih znanja i veština razmene iskustva i predloge za kreiranje i normalizaciju odgovarajućeg tržišta medija.
baner

UNAPREĐENJE NOVINARSKIH STANDARDA UKRAJINSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U VOJVODINI

Nacionalni Savet ukrajinske nacionalne manjine; 3 meseca, 2009. godina

Cilj obuke bio je motivisanje mladih pripadnika ukrajinske nacionalne zajednice za medijsko obrazovanje, savladavanje osnovnih znanja o novinarstvu u štampanim i elektronskim medijima, kao i očuvanje i unapređivanje ukrajinskog jezika u ovoj zajednici. Učesnici su slušali interaktivna predavanja, učestvovali na radionicama iz novinarstva i ukrajinskog jezika, zatim rešavali novinarske zadatke u okviru praktičnog rada, išli na teren, pisali vesti, izveštaje, članake, snimali ankete i intervjue, radijske i TV pakete. Trening se odvijao na srpskom i na ukrajinskom jeziku.
baner

MEDIJSKA SAMOREGULATORNA PRAKSA - Savet za štampu Srbije - ko koči?

OEBS; UNESCO;

Okrugli sto kao deo regionalnog projekta mreže SEENPM na kom je bilo reči o dugonajavljivanom Savetu za štampu Srbije, o problemima koji su predstavljali prepreku u njegovom osnivanju, kako bi on trebalo da funkcioniše kao i koje bi trebalo da budu njegove nadležnosti. Učesnici okruglog stola u Novom Sadu objasnili su da je Savet za štampu samoregulatorno telo koje će voditi računa o primeni etičkog kodeksa novinarstva i o rešavanju sporova između medija i javnosti, bez uključivanja suda, i sve to je dobra vest za medije i javnost u Srbiji.
baner

INFOPRESS SUSRETI

Konrad Adenauer Stiftung (KAS); 12 meseci, 2009. godina

Informisanje novinara Vojvođanskih medija i pospešenje dijaloga o najaktuelnijim temama društveno-političke stvarnosti kao i unapređenje kvaliteta i profesionalnih standarda lokalnih medija.
Karakteristike:
•Informativnost (novinarima novosadskih i vojvođanskih medija pružaju informacije koje su im potrebne da izveštavaju na nepristrasan i jasan način).
• Edukativni karakter – učesnike infopress susreta priprema novinar-ekspert u datoj oblasti.
• Odgovaraju na dnevne potrebe redakcija.
• Pospešuju saradnju lokalnih medija u Novom Sadu i Vojvodini međusobnom razmenom informacija.
• Neke od tema InfoPress susreta održanih u 2009: Evropske integracije ovde i sada; EU, Srbija i svetska ekonomska kriza; Obrazovanje i korupcija; Dalekosežni efekti pada Berlinskog zida
baner

GODIŠNJA NAGRADA NAJBOLJEM MLADOM NOVINARU

Konrad Adenauer Stiftung - Beograd; 2009. godina

Novosadska novinarska škola deveti put zaredom dodelila je godišnju nagradu najboljem mladom novinaru. Ovo priznanje dodeljuje se svake godine za drugu oblast novinarstva. Novinarstvo koje se zasniva na vrednostima istine, znanja i kritičnosti u cilju negovanja objektivnog, tolerantnog novinarstva u multikulturnoj, multietničkoj i multijezičkoj sredini kakva je Vojvodina jeste polazna tačka konkursa za „Najboljeg mladog novinara“. U 2009. godini nagrada je dodeljena za televizijsko novinarstvo. Dobitnica ove nagrade je Duška Bajić, novinarka TV produkcije 021, sa prilogom „Sviloš bez signala“. Dobitnik druge nagrade je Marko Jakovljev novinar Radio televizije Vojodine, dok je Maja Dragić, takođe novinarka Javnog serivsa dobitnica treće nagrade.

Komisija je izdvojila ovo troje mladih novinara kao najbolje na osnovu televizijskog dara za pričanje priče, slaganja slike i teksta, dramturške kompozicije priloga, zanimljivosti i javnog interesa tema obrađenih u prilozima, odgovarajućeg izbora sagovornika, upotrebne vrednosti informacija i opšteg utiska priloga. Poseban novinarski i reporterski manir, jedni su od osnovnih karakterstika priloga ova tri novinara.

Godišnja nagrada predstavlja jedinstvenu priliku za ohrabrivanje kvalitetnog rada mladih novinara i nagrađivanje za dostignuti standard u novinarstvu (televizijskom, radijskom i štampanom).
baner

ŽENE I INTERKULTURNI DIJALOG U VOJVODINI

Centar za podršku ženama, Kikinda; Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine;

Centar za podršku ženama iz Kikinde sproveo je ovaj projekat u partnerstvu sa Novosadskom novinarskom školom. Cilj je bio da kroz produkciju i emitovanje dokumentarnih filmova odgovori na pitanje da li žene iz različitih nacionalnih i etničkih zajednica mogu da budu nosioci interkulturnog dijaloga u Vojvodini? Na koji način one to jesu (ili mogu postati). Projekat je animirao i uključio mlade TV stvaraoce lokalnih i regionalnih televizija i nezavisnih produkcijskih kuća koji su tokom projekta istraživali, edukovali se i na kraju procesa proizveli tri dokumentarne priče u čijem fokusu je bila tema projekta - ŽENE I INTERKULTURNI DIJALOG.
baner

HRVATSKA RIJEČ - TRENING ZA NOVINARE

Hrvatska riječ;

Novosadska novinarska škola osmislila i održala dva dvodnevna treninga za novinare nedeljnika Hrvatska riječi iz oblasti novinarskih i uredničkih veština za štampani medij, oblasti vizuelnog identiteta, upotrebe fotografije i tehničkog uobličavanja.
baner

STIGMA I HIV- TRENING ZA NOVINARE

Ministarstvo zdravlja Republike, Globalni fond;

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije kroz Projekat za borbu protiv HIV/side koji se finansira sredstvima Globalnog fonda organizovao je jednodnevnu edukaciju za novinare na temu „Stigma i HIV“, uz logističku pomoć Novosadske novinarske škole. Cilj ovog treninga bilo je pružanje osnovnih informacija o HIV/sidi, kao i upoznavanje sa glavnim preprekama koje osobe koje žive sa HIV-om imaju u Srbiji.
baner

MEDIJSKA SVESNOST

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje;
Cikluse na manjinskim jezicima podržao je Sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine Izvršnog veća Vojvodine

Seminar za prosvetne radnike sa ciljem podizanja medijske svesnosti i učenja veština transfera znanja na učenike srednjih i osnovnih škola.

Opšti cilj je edukacija zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u oblasti novinarstva i razumevanja medija. Seminar ima za cilj da animira škole i da produbi znanja nastavnika, a time i učenika, o medijima i medijskoj kulturi. Program je usmeren na sticanje znanja i veština koje omogućavaju bolje razumevanje jezika medija na školskom nivou, što će doprineti da školski mediji rade profesionalnije. Aktiviranje zainteresovanih učenika i nastavnika za formiranje sekcija i medijskih radionica trajnog karaktera, odnosno za osnivanje dečijih medijskih izdanja. Potencira se istraživačko novinarstvo sa osnovama novinarske pismenosti i medijske analize.
baner

LEGALNO U ETRU

Pokrajinski Sekretarijat za informisanje;

Situacija na tržištu medija u Vojvodini je posle višegodišnjih pokušaja da se otpočne proces rešavanja i dalje veoma haotična i nesređena. Nejasno utvrđeni standardi za funkcionisanje elektronskih medija, neusklađenost privatizacione politike, nesigurni sistemi finansiranja, uslovili su prilično loš položaj elektronskih medija, a naročito onih na jezicima nacionalnih manjina, kojima i privatizacija preti zatvaranjem zbog nekomercijalnosti programa.

Zbog svih ovih problema, elektronski mediji u Vojvodini se suočavaju sa situacijom u kojoj je njihov opstanak ozbiljno doveden u pitanje. Kako bi bili spremni da odgovore na sve zahteve tržišta, mediji moraju konstantno da rade na unapređenju svog poslovanja i pre svega na stalnoj doedukaciji novinara, urednika, ali i vlasnika medija, zbog konstantnih promena i inovacija na tržištu medija.

Jedan od modela koji je pokazivao rezultate u prethodnih nekoliko godina i koji je naišao na veliku zainteresovanost i odobravanje od strane vojvođanskih elektronskih medija, je i ciklus seminara pod zajedničkim nazivom „Legalno u etru“, koje su zajednički implementirali Novosadska novinarska škola i Media Art Service International uz podršku Pokrajinskog Sekretarijata za informacije.
baner

JAVNI INTERES U MEDIJIMA SRBIJE

Friedrich Ebert Stiftung;

Trodnevni trening za novinare „Javni interes u medijima Srbije“.
Cilj treninga bila je obuka novinara o prepoznavanju i interpretaciji tema od javnog interesa i razvijanje njihove svesti o obavezi da program svojih medija ispune kvalitetnim sadržajima koji su od javnog interesa. Novinari su prošli obuku o tome kako izveštavati o temama koje su od opšteg interesa i kako uspešno propagirati demokratske vrednosti savremenog društva u medijskoj sferi.
Na projektu je učestvovalo ukupno 15 novinara štampanih i elektronskih medija iz cele Srbije, uključujući novinare javnog servisa.
baner

TRENING IZVEŠTAVANJA O RAZLIČITOSTIMA

OSCE Srbija;

Dvodnevni trening o izveštavanjima o različitostima za potrebe medija iz Sandžaka u Novom Pazaru. Teme su pokrivale izveštavanje o etničkim različitostima, marginalizovanim grupama, političkim manjinama, ženama u politici kao i izveštavanje o predrasudama o religijskim grupama. Takodje je obradjena i tema novinarskih veština u izveštavanju o različitostima.
baner

TRENING ZA MEDIJE NA KOSOVU

Ministarstvo kulture Srbije;;

Dva dvodnevna treninga za medije na srpskom jeziku sa Kosova održana su tokom maja 2008. Obrađene su teme optimalnog organizovanja medija, formatiranja programa, marketinga, projektnog menadžmenta i fundraisinga. Učestvovalo je ukupno 40 novinara, urednika i članova menadžmenta iz 17 medija – Produkcija New Press (Medija Centar Čaglavica), Radio Goraždevac, KIS Radio, list Jedinstvo, RTV Mir, Radio KIM, TV Most, Radio Borzani, Spektar radio, Radio Vitez, Radio Gračanica, TV Puls, Kontakt Plus, Glas juga, Radio Lešak, Radio Mix, RTV Herc.
baner

PARALELE

Konrad Adenauer Stiftung;

Cilj ovog projekta regionalne saradnje bio je unapređenje profesionalnih standarda u medijima Srbije/Vojvodine, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore na primeru izveštavanja o susedskim narodima, te kroz kreiranje regionalnih strategija prema medijima na manjinskim jezicima, promovisanje manjinskih prava u medijima i identifikovanje najboljih rešenja za medije na manjinskim jezicima kao deo javnih servisa.
baner

RUKOVANJE

OSCE Srbija;

Javna promocija koncepta Opštinskih saveta za bezbednost kroz seriju od 4 treninga i 4 ciklusa produkcije od strane 10 lokalnih i regionalnih radio stanica širom Srbije. Učestvovali su mediji iz Sombora, Bečeja, Zrenjanina, Stare Pazove, Bele Crkve, Kragujevca, Zaječara, Pirota, Bujanovca i Novog Pazara.
baner

IZVEŠTAVANJE O RAZLIČITOSTI

Swedish Helsinki Committee;

Cilj projekta je senzibilisanje novinara i mladih ljudi o manjinama, marginalizovanim grupama i novinarskoj etici. Učesnici projekta bili su mladi novinari, odnosno mladi zainteresovani za novinarstvo koji su raditi u gupama na srpskom, mađarskom i rumunskom jeziku. U okviru projekta je nastalo 7 radijskih i 4 televizijskih paketa.Projekat je završen je 17. marta 2008 dodelom sertifikata.
baner

IZVEŠTAVANJE O PREDIZBORNOJ KAMPANJI

Friedrich Ebert Stiftung;

Cilj seminara je podsticanje kvalitetnijeg izveštavanja o predizbornoj kampanji kroz upoznavanje novinara sa novim izbornim zakonima i pravilima; edukovanje novinara o izradi medijskih planova za praćenje predizbornih kampanja u lokalnim i regionalnim medijima; pravljenje istraživačkih medijskih proizvoda (radijskih i tv paketa novinskih članaka – složenih novinarskih formi sa komparativnim pristupom u obradi tema); poboljšanje saradnje između medija i skretanje pažnje na žene sa liste kandidata u kampanji.
baner

SEDMI SUSRETI NOVOSADSKIH SREDNJIH ŠKOLA

OEBS Srbija;

Novosadska novinarska škola (NNŠ) uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS, Misija u Srbiji, organizovala je sedmi po redu Susret novinarskih sekcija novosadskih srednjih škola u Srednjoj školi unutrašnjih poslova - Centru za osnovnu policijsku obuku iz Sremske Kamenice (SŠUP-COPO). Tema jednodnevnog treninga bila je Osnovni novinarski žanrovi: vest, izveštaj, intervju. Obrađene teme bile su osnovni novinarski žanrovi: vest, izveštaj i intervju.

Susretu je prisustvovalo više od 70 srednjoškolaca i profesora iz Medicinske škole „7. april“, STŠ „Pavle Savić“, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, „Laza Kostić“, „Isidora Sekulić“, „Svetozar Marković“, Karlovačke gimnazije, Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Tehničke škole „Jovan Vukanović“, Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Ekonomske škole „Svetozar Miletić“ i Srednje škole unutrašnjih poslova - Centra za osnovnu policijsku obuku.
baner

MLADIMA – HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO 2

National Endowment for Democracy;

Cilj projekta bio je motivisanje mladih u 5 gradova Vojvodine da postanu aktivni članovi svojih zajednica, kao i pružanje podrške omladinskim redakcijama lokalnih, višejezičnih radio stanica, u cilju produkcije i emitovanja radijskih emisija na većinskom i manjinskim jezicima koje srednjoškolcima omogućavaju da javno iznesu svoje mišljenje o temama koje ih zanimaju.

U projektu je učestvovalo 24 srednjoškolca, mladih novinara iz 5 gradova Vojvodine i 6 radio stanica (uključujući i Javni servis Vojvodine). Po jedan mentor sa svake od ovih radio stanica bio je zadužen za praktičan rad sa mladima.

Aktivnosti – Realizacija ovog projekta započela je trodnevnim kampom koji je održan u NNŠ. Posle kampa, mladi novinari su se jednom mesečno sastajali na seminarima u NNŠ gde su dobijali teorijsko i pre svega praktično znanje iz oblasti radio novinarstva. Svaka od omladinskih redakcija proizvodila je po jednu emisiju u trajanju od 30 minuta mesečno, koje su se razmenjivale i emitovale na ovih 6 radio stanica. Produkcija je rađena na srpskom, mađarskom, slovačkom i rusinskom jeziku. Ukupno je proizvedeno 42 emisije + jedna emisija koju su svi učesnici zajedničkim snagama proizveli na kampu na samom početku projekta.
baner

INFOPRESS SUSRETI

Konrad Adenauer Stiftung (KAS);

Informisanje novinara Vojvođanskih medija i pospešenje dijaloga o najaktuelnijim temama društveno-političke stvarnosti kao i unapređenje kvaliteta i profesionalnih standarda lokalnih medija.

Učesnici: novinari lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija kako na većinskom tako i jezicima manjina.

Karakteristike:
• Informativnost (novinarima novosadskih i vojvođanskih medija pružaju informacije koje su im potrebne da izveštavaju na nepristrasan i jasan način).
• Edukativni karakter – učesnike infopress susreta priprema novinar-ekspert u datoj oblasti.
• Odgovaraju na dnevne potrebe redakcija.
• Pospešuju saradnju lokalnih medija u Novom Sadu i Vojvodini međusobnom razmenom informacija.
• Teme InfoPress susreta održanih u 2008: Energetska politika Srbije, Evro-dinar, Hoće li država u dužničku krizu II, Novi Zakon o bezbednosti saobraćaj.
baner

MONITORING RTV VOJVODINE

Sekretarijat za informacije Izvršnog veća APV i Fond za otvoreno društvo; 2008. godina

U okviru projekta Monitoring RTV Vojvodine u 2008. godini realizovana su dva ciklusa monitoringa (u aprilu-maju i u novembru) i vođeni su medijski dnevnici gledanosti.

Prvi ciklus monitoringa posvećen je izveštavanju RTV Vojvodine o kampanji za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore u Srbiji. Monitoring izbornog izveštavanja sproveden je tokom poslednje dve nedelje predizborne kampanje. Cilj je bio da se utvrdi tretman izbornih učesnika kao i saglasnost RTV Vojvodine sa modernim standardima medijske izborne komunikacije.

Drugi ciklus monitoringa RTV Vojvodine bio je posvećen poređenju programskih šema TV Vojvodine i utvrđivanju specifičnosti ove televizije kao pokrajinskog javnog servisa u odnosu na programske šeme nacionalnih emitera: RTS1, RTS2, TV B92 i TV Pink. Tim od osam monitora bio je angažovan na praćenju programskih šema televizija tokom sedam dana novembra.

Medijski dnevnici gledanosti bili su deo projekta kao vid eksterne evaluacije i ispitivanja potreba auditorijuma. Fokus je bio postavljen na pojedinačno ocenjivanje emisije “Novosadske razglednice”. Medijske dnevnike je istovremeno vodilo osam osoba na osnovu veoma jasno utvrđenih pravila i uputstava.

U okviru projekta Monitoring RTV Vojvodine u 2008. izdata je publikacija Mediji o svakodnevici - monitoring javnog servisa Vojvodine i regionalnih televizija u ediciji Medijska sfera.

U publikaciji su prikazani rezultati kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja tri ciklusa monitoringa programa Javnog servisa Vojvodine koji su realizovani tokom 2007. godine.

Monitoringom su praćene informativne, kulturne, poljoprivredne, verske i sportske emisije redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i romskom). Na ovaj način su obuhvaćene sve tri funkcije javnog servisa: informativna, obrazovna i zabavna.

Osim toga, napravljena je i lingvistička analiza programa na jezicima nacionalnih manjina Javnog servisa Vojvodine, prva nakon dužeg perioda.

Uz navedene rezultate, u ovoj publikaciji se nalaze i izveštaji monitoringa javnih servisa i komercijalnih televizija iz Bosne, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, obavljenih tokom aprila 2007. godine.
baner

KANDIDATKINJE

Zavod za ravnopravnost polova i UNIFEM;

Cilj projekta bio je utvrđivanje karakteristika medijskog tretmana žena u politici na osnovu kvantitativne i kvalitativne analize medijskog izveštavanja o ženama kandidatkinjama u izbornoj kampanji. Ideja za realizaciju ovog projekta potekla je iz potrebre da se utvrdi koliko i kako mediji doprinose afirmaciji žena u politici i obezbeđuju njihovu vidljivost i promociju tokom izborne kampanje.

Tokom projekta sprovedene su sledeće aktivnosti: konferencija za novinare - najava projekta, monitoring, analiza političkog TV spota u medijima, inretvjui sa kandidatkinjama, pisanje izveštaja monitora, evaluacija o poređenju izbornih lista sa brojem žena na mestima odlučivanja, on-line i štampana publikacija, javna prezentacija rezultata - promocija rezultata projekta i publikacije.

Tokom projektnog perioda monitorovani su štampani mediji na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina (Mađar So, Hlas ludu, Ruske slovo, Them, Libertatea i Dnevnik), regionalne televizije u Vojvodini (Sremska TV iz Šida; TV Santos iz Zrenjanina, Super TV iz Subotice i TV Panonija iz Novog Sada) i radio i TV programi RTV Vojvodine – pokrajinskog javnog servisa na srpskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i romskom jeziku.

Monitoring je sproveden u poslednjoj sedmici izborne kampanje od 2. do 8. maja za regionalne TV stanice, odnosno, od 25. aprila do 8. maja kada je reč o RTV Vojvodine kao pokrajinskom Javnom servisu i štampanim medijima.

Publikacija „Kandidatkinje-monitoring prisustva žena kandidatkinja tokom predizbornih kampanja za lokalne i pokrajinske izbore u 2008. “ objavljena je u ediciji Medijska sfera Novosadske novinarske škole. Sastoji se iz izveštaja monitoringa prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizbornih kampanja, analize vidljivosti žena u političkom TV spotu u medijima i intervjua sa istaknutim političarkama.

Publikacija je štampana u cilju što veće dostupnosti rezultata sprovedenog istraživanja javnosti, medijima, organizacijama koje se zalažu za pitanja rodne ravnopravnosti, političkim partijama. Veliko interesovanje medija i javnosti za rezultate istraživanja doprinelo je da gotovo celokupan tiraž bude raspodeljen u veoma kratkom roku. Ovo je ujedno i najbolji pokazatelj kvaliteta i uspešnosti projekta.
baner

MONITORING TV CRNE GORE

RTV Crne Gore;

Monitoring informativnog programa Televizije Crne Gore je imao cilj da utvrdi njegove osnovne karakteristike u pogledu forme i sadržaja, a posebno poštovanje programskih standarda koji su ustanovljeni za javni medijski servis.

Aktivnosti projekta:
• Monitoringom RTV Crne Gore praćene su sledeće emisije RTV CG: CIPE (centralno informativno-političke emisije), Magazin Pečat, Ekonomske evropske integracije i Otvoreno.
• Fokus grupa o TVCG. U ovom istraživanju učestvovalo je 10 sagovornika i sagovornica koji su vodili razgovor o javnom servisu Crne Gore, o medijskim navikama kao i o mogućnostima i predlozima za unapređenje programa.
• Prezentacija projektnih rezultata Monitoringa TV Crne Gore napravljena je rukovodstvu, urednicima i novinarima RTV CG.
baner

LOKALNE SAMOUPRAVE I MEDIJI

Sekretarijat za informacije Izvršnog veća AP Vojvodine;

Realizovane su sledeće aktivnosti:
1. izrada i ispunjavanje upitnika,
2. statistička obrada podataka i sačinjavanje izveštaja,
3. prezentacija rezultata istraživanja.

Istraživanje analize postojeće situacije i stvarnih regionalnih potreba u cilju ispitivanja:
• odnosa lokalnih samouprava u Vojvodini prema elektronskim medijima (radiju i TV stanici) čiji su osnivači u složenom sistemu javnog informisanja,
• da li postoji zainteresovanost lokalnih samouprava za zadržavanje određenog udela u funkcionisanju i budžetskom finansiranju lokalnih elektronskih medija,
• i iznalaženja najboljeg rešenja za funckionisanje i opstanak lokalnih elektronskih medija koji deluju po modelu javnog servisa na opštinskom nivou.

Rezultate istraživanja Lokalne samouprave i mediji Novosadska novinarska škola je predstavila u okviru savetovanja o položaju medija u Vojvodini koje je organizovao Pokrajinski sekretarijat za informacije.

Savetovanje je bila dobra prilika za pokretanje dijaloga na osnovu dobijenih rezultata među predstavnicima opština zaduženih za informisanje, predstavnicima RRA, lokalnih medija, NVO sektora koji se bavi informisanjem.
baner

MEDIJSKI MONITORING IZVEŠTAVANJA O KOSOVU

SEENPM, Regionalna kancelarija KAS, OSCE Makedonija;

Novosadska novinarska škola je za potrebe Mreže ze profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope (SEENPM) napravila analizu izveštavanja dva štampana medija (Blic i Magyar Szo) o Kosovu tokom januara i februara 2008. godine.

Rezultati su prezentovani zajedno sa svim ostalim istraživanjima koja su paralelno sprovedena u 11 zemalja Jugoistočne Evrope na regionalnom skupu odžanom u Skoplju. Publikacija sa svim rezultatima i materijalom sa regionalnog skupa promovisana je u decembru 2008. u Prištini.
baner

GODIŠNJA NAGRADA NAJBOLJEM MLADOM NOVINARU NOVOG SADA

2008. godina;

Novosadska novinarska škola osmi put zaredom dodelila je godišnju nagradu najboljem mladom novinaru. Ova nagrada se svake godine dodeljuje za drugu oblast novinarstva. Nagrada se dodeljuje za novinarstvo koje se zasniva na vrednostima istine, znanja i kritičnosti u cilju negovanja objektivnog, tolerantnog novinarstva u multikulturnoj, multietničkoj i multijezičkoj sredini kakva je Vojvodina. U 2008. godini nagrada je dodeljena za radijsko novinarstvo. Dobitnik ove nagrade je Aleksandar Vukovac, novinar radija 021. Osim njega, posebne pohvale su dobile Goranka Jednak i Jelena Tumbas, novinarke Radio Novog Sada.

Komisija je izdvojila ovo troje mladih novinara kao najbolje na osnovu zanimljivosti i javnog interesa tema obrađenih u prilozima, radiofoničnosti, odgovarajućeg izbora sagovornika, upotrebne vrednosti informacija i opšteg utiska priloga.

Godišnja nagrada predstavlja jedinstvenu priliku za ohrabrivanje kvalitetnog rada mladih novinara i nagrađivanje za dostignuti standard u radijskom novinarstvu.

Nagradu mladom radijskom novinaru dodeljuje Novosadska novinarska škola uz podršku Konrad Adenauer Fondacije.
baner

OSNOVE NOVINARSTVA

Danish School of Journalism, Norwegian Peoples Aid, Pokrajinsko izvršno veće Vojvodine; 2007. godina

U februaru 2007, edukativni program Osnove novinarstva završila je 13. generacija polaznika.
Program je počeo u oktobru 2006, i trajao je pet meseci. U programu je učestvovao 21 polaznik. Rezultati dela edukativnog programa posvećenog štampanim medijima objavljeni su u On-line magazinu.
Nakon poslednjeg redakcijskog sastanka, mentori su evaluirali polaznike na osnovu sledećih kriterijuma: kvalitet teksta za štampani medij, relevantnost teme, poštovanje rokova predaje rada, sopstvena inicijativa. Prosečna ocena tekstova on-line magazina je 76,84%.
Rezultati dela edukativnog programa posvećenog radijskom novinarstvu su 8 radio paketa prosečnog trajanja 3 minuta. Prosečna ocena radio priloga 13. generacije je bila 80,15%. Prema mišljenju polaznika i mentora, najbolji radio paket je bio Zemlja živih – lečenje narkomanije, koji je ocenjen prosečnom ocenom 93,50%.

baner

TV NOVINARSTVO

Danish School of Journalism, Norwegian Peoples Aid, Pokrajinsko izvršno veće Vojvodine; 2007. godina

Edukativni program TV novinarstvo je počeo odmah nakon završetka Osnova novinarstva i trajao je do maja 2007. Završna prosečna ocena za proizvedene TV pakete tokom rada sa radioničarima u malim grupama je 87,39%.
Učestvovalo je 20 mladih novinara. Polovina ih je već bila zaposlena u javnom servisu Vojvodine i lokalnim medijima, a još tri osobe osnažene znanjem i veštinama TV novinarstva su dobile posao nakon završetka projekta.
baner

IZVEŠTAVANJE O RAZLIČITOSTI

Swedish Helsinki Committee; 2007. godina
Uočeno je da mediji u Vojvodini ne neguju teme koje tretiraju položaj drugog i drugačijeg u nacionalnom, etničkom, jezičkom, rodnom, konfesionalnom smislu, kao i u odnosu na osobe sa posebnim potrebama. Stoga u okviru svojih edukativnih programa, ali i na posebno organizovanim treninzima, NNŠ podstiče senzibilizaciju novinara za ove teme.
Ovo je projekat u okviru kojeg su mladi novinari produkovali 8 radijskih i 6 televizijskih paketa koji su emitovani u javnom servisu Vojvodine i lokalnim emiterima. Učesnici na projektu su evaluirali ponuđene teme u okviru priprema za realizaciju paketa sa izuzetno visokom ocenom 4,76 (od 5 mogućih), način rada sa učesnicima projekta 4,35, i upotrebnu vrednost stečenih znanja sa 4,37.
Evaluacijska komisija (mentori i fokus grupe kao nezavisna eksterna evaluacija sa stanovišta recipijenta medijskih poruka) celu radijsku produkciju su ocenili sa 80,15% (maksimum je 100%), a televizijsku sa 55 bodova (maksimum 60 bodova) što se može smatrati izvanrednim rezultatima.
Ovim projektom je postignut najznačajniji cilj a to je da su mladi novinari okupljeni prema kriterijumu višejezičnosti (radijski i tv paketi su realizovani na srpskom, mađarskom i rumunskom jeziku) sarađivali, učeći i radeći zajedno. Oni su tako stekli uvid u probleme manjinskih skupina ali i rešili dileme većine u odnosu na manjine i sve to «upakovali» u atraktivnu novinarsku formu koju su nezavisni monitori okupljeni u fokus grupama veoma visoko ocenili što je učesnicima u projektu bila dodatna satisfakcija.
baner

TRENINZI ZA MLADE NOVINARE I STUDENTE

Konrad Adenauer Stiftung (KAS);

Održano je šest treninga za mlade novinare i studente u okviru medijskog programa NNŠ i Fondacije Konrad Adenauer. Obrađene su dve velike teme (izveštavanje o izborima i Computer Assisted Reporting) i to sa izuzetnim učinkom. Učesnici su bili polaznici NNŠ i novinari lokalnih medija.
baner

ZELENERGIJA

European Agency for Reconstruction (EAR), Opština Srborban, Victoria Group; 2007. godina
Realizacija javne kampanje za promociju alternativnih i obnovljivih izvora energije uz edukaciju novinara i produkciju podržala je Evropska komisija.
Uz Radio Novi Sad učestvovali su Radio Sombor, Radio Odžaci, Radio Subotica, Radio Zrenjanin, Radio Bečej, Radio Srbobran, Radio Kovačica, Radio Far – Alibunar, Radio Sunce – Bela Crkva, Radio Stara Pazova i IN Radio - Novi Sad.
Projekat je finansirala EU, realizovala Evropska agencija za rekonstrukciju, a sproveo konzorcijum Centra za razvoj neprofitnog sektora i Fonda Centar za demokratiju, u okviru programa Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji.
Rezultati: Produkcija 130 emisija na 5 jezika – srpski, mađarski, slovački, rumunski, hrvatski. Više od 880 emitovanja koji su dali preko 8,000 minuta (132 sata) programa koji je pokrio najveći deo Vojvodine.
baner

Alternativni izvori energije, mediji, javni interes i biodizel

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM); 2007. godina

Kao nastavak ovog veoma uspešnog domaćeg projekta Zelenergija, NNŠ je organizovala petodnevni trening za novinare iz celog regiona jugoistočne Evrope. Rezultati: 10 novinara iz Slovenije, Madjarske, Rumunije, Moldavije, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije imalo je priliku da stekne uvid u značaj alternativnih i obnovljivih izvora energije i razmere potencijala koji postoje u regionu, kao i da identifikuju najbolje načine za izveštavanje o ovim temama.
baner

Od podeljenog društva do društva različitosti

Francuska ambasada Sarajevo, Central European Initiative, KAS; 2007. godina

Media Plan Institut iz Sarajeva je u saradnji sa NNŠ realizovao modul Od podeljenog društva do društva različitosti: «Uloga medija u interreligijskom dijalogu». Modul se sastojao iz dva seminara obuke – jedan u Sarajevu i jedan u Novom Sadu, nakon čega je usledila produkcija jednočasovne radijske emisije.
NNŠ kao partnerska organizacija Media Plan Instituta je organizovala seminar u Novom Sadu «Uloga medija u interreligijskom dijalogu: iskustva iz Srbije» od 26. do 30. novembra 2007.
Cilj seminara u Novom Sadu je bio da se prikažu specifičnosti vojvođanskog multikonfesionalizma kroz različite aspekte – medijski, edukativni, zakonodavni uz predstavljanje religijske slike u Srbiji, stereotipa u izveštavanju o crkvama i verskim zajednicama u medijima.
U projektu je učestvovalo dvanaest novinara verskih i laičkih medija kao i studenata završnih godina novinarstva iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Produkcijom jednočasovne radijske emisije «Magazin – jednako različit» završen je trosedmični edukacioni modul.
Na seminaru je takođe i pokrenut dijalog u okviru okruglog stola «Religijska slika u Srbiji i izveštavanje o religiji» na kom su učestvovali predstavnici crkava i dali prikaz i karakteristike izveštavanja.
U dijalogu su učestvovali predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Rimokatoličke, Grkokatoličke, Adventističke, Pentakostalne, Slovačke evangeličke crkve, Katoličke crkve Slovaka, Islamske verske zajednice, predstavnik pokrajinskog Ombudsmana, asistent sa Teološkog fakulteta.
Deo seminara bio je posvećen i zakonodavnom aspektu (Kontroverze Zakona o crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije) kao i karitativnoj ulozi crkava (Centar za lečenje narkomanije Manastira Kovilj, Zajednica Tau).
Svoj rad su predstavili Radio Marija, Ekumenska humanitarna organizacija (EHO), pokret Fokolari i pokret Taize.
NNŠ je organizovala posete verskim objekata u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i na Petrovaradinskoj tvrđavi gde su učesnici seminara imali priliku da intervjuišu crkvene predstavnike, kao i posetu Centru za duhovno lečenje obolelih od zavisnosti «Zemlja živih» u Vilovu i Adventističkoj gimnaziji.
Seminar u Novom Sadu je ocenjen veoma visoko – prosečna ocena je 4,41. (max ocena 5, min ocena 1). Organizovane ekskurzije – poseta Sremskim Karlovcima i Petrovaradinske tvrđave kao i poseta verskim objektima u Novom Sadu su ocenjene najvišim ocenama (4,80; 4,67).
baner

Upotrebom jezika nacionalnih manjina u javnoj komunikaciji i njihovom učešću u jačanju prekogranične saradnje

King Baudouin Foundation; 2007. godina

U okviru regionalnog projekta Nacionalne manjine u funkciji jačanja prekogranične kooperacije i stabilizacije u regionu u kojem su učestvovali agencija “Stina” iz Splita, Mediaplan institut iz Sarajeva i NNŠ, u Novom Sadu je u oktobru organizovan seminar “Upotreba jezika nacionalnih manjina u javnoj komunikaciji i njihovom učešću u jačanju prekogranične saradnje” kao poseban doprinos javnom zagovaranju šire primene Evropske konvencije o zaštiti regionalnih i manjinskih jezika.
Na seminarima je učestvovalo 15 novinara iz ove tri države, i to iz štampanih medija, sa radija i TV.
baner

DAN U TVOJIM CIPELAMA

US Embassy, Ecumenical Humanitarian Organization; 2007. godina

U periodu od avgusta 2007. do decembra 2007. 23 mlade osobe (10 studenata NNŠ, 10 članova Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom i 3 člana Omladinskog kluba u Novom Sadu) su prošli obuku za produkciju TV paketa, kao i interaktivne kreativno edukativne radionice na kojima su bili uključeni u proces prevazilaženja svojih predrasuda prema osobama sa invaliditetom. U novembru je snimano i montirano 5 TV paketa o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu, u trajanju od 3 minuta svaki. Ovi paketi su emitovani na 12 TV stanica širom Vojvodine, uključujući i javni servis Vojvodine.
Cilj projekta Dan u tvojim cipelama bio je da pospeši senzibilizaciju javnosti Vojvodine prema teškoćama sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom, kroz produkciju trominutnih dokumentarnih filmova.
baner

NATO i Partnerstvo za mir – put u EU

Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces (DCAF) i NATO; 2007. godina

NNŠ se svojim projektima uključila i u kampanju za kvalitetnije izveštavanje o temama Evroatlantskih integracija, NATO, Partnerstva za mir i reformi sektora bezbednosti. Ova tema je već bila obrađivana sa uspehom prethodnih godina, a u 2007. je realizovano tri dvodnevna seminara (Novi Sad, Niš, Beograd).
Rezultati: 40 novinara lokalnih i regionalnih medija imalo je priliku da čuje izlaganja predstavnika NATO, Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Centra za civilno-vojne odnose o temama Evroatlantskih integracija i reforme sektora bezbednosti, kao i da razmeni sopstvena iskustva u radu na ovim temama.
baner

OBEĆANJA

Friedrich Ebert Stiftung; 2007. godina

Tradicionalno, NNŠ pred izbore organizuje seminare za novinare izveštače u okviru kojih se kreiraju i nove forme praćenja kampanje. U tom kontekstu realizovan je trening »Obećanja«. Uz podršku regionalne kancelarije fondacije „Konrad Adenauer“, u decembru 2007. je održan edukativni seminar za novinare informativno-političkih redakcija medija iz cele Srbije. Novinari iz Bujanovca, Niša, Beograda i Novog Sada su prošli trodnevnu obuku o profesionalnom izveštavanju tokom predizbornih kampanja.
baner

Susreti novinarskih sekcija novosadskih srednjih škola

OSCE; 2007. godina

U aprilu je organizovan, po šesti put, tradicionalni susret učenika i profesora koji su okupljeni u školskim novinarskim sekcijama. NNŠ je bila programski organizator ovog skupa, a domaćin je već tradicionalno Srednja škola unutrašnjih poslova – centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.
Skupu je i ove godine prisustvovalo više od 60 novosadskih srednjoškolaca i njihovih profesora, a podržala ga je beogradska kancelarija OEBS.
Od jednodnevnog seminara za članove novinarskih sekcija do organizacije celogodišnjeg treninga sa radijskom produkcijom put je bio dug i komplikovan. Ali je projekt 2007. uspeo i ne samo to, već je i nadograđen u drugoj godini realizacije.
baner

Mladi mladima – hajde da radimo zajedno

National Endowment for Democracy (NED); 2007. godina

Projekat je realizovan u dva segmenta - prvi deo u periodu septembar 2006. – avgust 2007. a drugi deo u periodu septembar 2007 – jun 2008.
Cilj projekta je da se pruži podrška omladinskim redakcijama lokalnih, višejezičnih radio stanica, za produkciju radijskih emisija na većinskom i manjinskim jezicima koje će srednjoškolcima omogućiti da javno iznesu svoje mišljenje o temama koje ih zanimaju.
Učesnici u projektu su bili u prvom delu 20 srednjoškolaca, budućih mladih novinara iz 5 gradova u Vojvodini.
U projektu je učestvovalo i 5 lokalnih radio stanica: Radio Kula, Radio Zrenjanin, Radio Stara Pazova, Radio Subotica i Radio Beat Box iz Novog Sada.
Po jedan mentor sa svake od ovih radio stanica bio je zadužen za rad sa mladima; u drugom delu - 24 srednjoškolaca, budućih mladih novinara iz 5 gradova Vojvodine.
U projektu učestvuje i 6 radio stanica (uključujući i Javni servis Vojvodine). Po jedan mentor sa svake od ovih radio stanica je zadužen za rad sa mladima.
Aktivnosti i rezultati – 7 jednodnevnih seminara održanih u NNŠ i produkcija i emitovanje 50 emisija (svaka od radio stanica je proizvodila jednu emisiju, u trajanju od 30 minuta, mesečno. Emisije su na srpskom, mađarskom, slovačkom i rusinskom jeziku). Pošto svaka od radio stanica emituje svoj program na većinskom i bar jednom manjinskom jeziku, dobijeno je ukupno 3000 minuta emitovanog programa.
Realizacija drugog dela - novog ciklusa ovog projekta započela je trodnevnim kampom koji je održan u NNŠ, u oktobru 2007. Na ovom kampu, pored teorijskih predavanja i praktične obuke koju su prošli mladi, budući novinari, svi zajedno su proizveli jednu radio emisiju u trajanju od 30 minuta, koja je emitovana na svim radio stanicama, učesnicama u projektu. Posle kampa, održana su i dva jednodnevna seminara, jedan u novembru i jedan u decembru. U 2007. godini proizvedeno je ukupno 12 emisija, plus jedna zajednička. To je ukupno 13 emisija u trajanju od 30 minuta svaka. Ovim dolazimo do 540 minuta emitovanog programa.
Kako bi bolje razumeli medije i pomogli učenicima da se snađu ne samo kao medijski konzumenti, već i kao kreatori medijskih poruka, NNŠ je za nastavnike i profesore organizovala niz seminara/treninga za koje je NNŠ dobila akreditaciju, drugu godinu zaredom od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanje Republike Srbije. Ovi seminari su zasnovani na konceptu samoodrživosti uz podršku PIV sekretarijata za obrazovanje samo za škole iz nerazvijenih opština.
baner

MEDIJSKA SVESNOST

Danish School of Journalism, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje; 2007. godina

Tokom 2007. godine održano je pet ciklusa seminara za prosvetne radnike. Program seminara je koncipiran tako da prosvetnim radnicima pruža osnovna znaja iz funkcionisanja više vrsta medija (štampa, radio, televizija, internet), osnova komunikacije i rada školskog medija. Kroz medijsko opismenjavanje do sada je prošlo 90 prosvetnih radnika.
Projekat je podržan od strane republičkog Ministarstva obrazovanja, pokrajinskog i gradskog Sekretarijata za obrazovanje.
Osim na obrazovni sektor NNŠ je proširila svoju delatnost i na obuku zaposlenih u drugim javnim službama u kojima je umeće komunikacije u najširem smislu izuzetno značajna veština.
baner

Trening za zaposlene u zatvorskim ustanovama

OSCE; 2007. godina

Uz podršku beogradske kancelarije misije OEBS u novembru i decembru u Soko Banji, NNŠ je organizovala tri višednevna edukativna seminara.
Prvi skup, „Trening za trenere“, pohađali su predavači i vaspitači zaposleni u zatvorima cele Srbije. Sledeći skup „Upravljanje promenama“ je bio namenjen upravnicima zatvora, a treći „Upravljanje vremenom“ njihovim zamenicima.
baner

Snimi svoj identitet!

Norwegian National Agency; 2007. godina

Bogato iskustvo u organizaciji medijskih kampova kvalifikovalo je NNŠ da učestvuje kao partnerska organizaciju u međunarodnim projektima.

Centar za podršku ženama godine bio je domaćin međunarodnog projekta „Snimi svoj identitet (Shoot your identity)“ u okviru programa Youth exchange. Nosilac projekta bila je NVO „Centar za mir“ (Narvik/Norveška), a realizaciju Projekta omogućila je Evropska komisija kroz finansijsku podršku Nacionalne agencije u Oslu.
Centar za podršku ženama tokom realizacije projekta oslanja se na vlastite resurse, logističku podršku i stručnu saradnju NNŠ (Novi Sad) i RTV VK (Kikinda).

Realizaciju projekta finansijski je pomogao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu IV AP Vojvodine.
Ključna tema projekta „Snimi svoj identitet“ bila je „Evropeizacija i/ili nacionalni identitet“ a glavno sredstvo izražavanja - kratka dokumentarna TV forma.
U projektu je okupljeno 26 učesnika iz 5 zemalja: Norveška/Narvik, Poljska/Lublin, Portugal/Lisabon, BiH/Mostar i Srbija/Novi Sad-Kikinda Zbog nemogućnosti da u okvirima promenjenog termina za realizaciju projekta okupi svoj medijski tim, Hrvatska organizacija BaBe odustala je od učešća.
Angažovano preko dvadeset predavača, mentora, saradnika i volontera koji su tokom dvanaest dana bili na raspolaganju učesnicima. Rad je bio podeljen u dve celine u vremenu od 24. novembra do 6. decembra 2007. Tokom prvih 6 dana u Kikindi bile su realizovane različite radionice i predavanja čiji cilj je bio međusobno upoznavanje učesnika, razbijanje predrasuda (na nacionalnoj i etničkoj osnovi) kao i sticanje novih znanja u korišćenju dokumentarnog TV izraza.
Tokom 6 dana aktivnosti u Novom Sadu učesnici su razradili svoje ideje i realizovali 5 dokumentarnih filmova u kojima su se na različite načine bavili temom nacionalnog identiteta. Obavezni deo programa bile su i nacionalne prezentacije na kojima su timovi prikazali osobenosti zemlje/grada iz koga dolaze, kulturu, običaje i hranu. Jedan dan učesnici projekta proveli su u Beogradu. Bili su u prilici da upoznaju deo istorije i kulturne baštine Srbije kao i da posete Katedru za novinarstvo Fakulteta političkih nauka.
baner

NNŠ - InfoPress

Konrad Adenauer Stiftung (KAS); 2007. godina

Dugogodišnja saradnja sa fondacijom Konrad Adenauer, kancelarija u Beogradu, nastavljena je i u 2007. u okviru ovog projekta.
Cilj je informisanje novinara Vojvođanskih medija i pospešenje dijaloga o najaktuelnijim temama društveno-političke stvarnosti kao i unapređenje kvaliteta i profesionalnih standarda lokalnih medija.
Teme InfoPress susreta tokom 2007. godine bile su:
- Srbija posle izbora - kakvu vladu očekujemo?
- Pedagoška uloga vere u medijima
- Okrugli sto „Prilog javnoj raspravi o etičkom kodeksu RRA“
- U čijem je posedu naša zemlja?
- Kakav zakon o pokrajinskim i lokalnim izborima nam je potreban?
- Dele li partije državu?
- Vojvodina – izazovi u 2008.
NNŠ redovno prosleđuje medijima Vojvodine saopštenja sa InfoPress susreta. Izveštaji sa InfoPressa imaju široki odjek i mediji ih objavljuju u okviru centralno-informativno političkih emsija u najslušanijim i najgledanijim dnevnim terminina.
InfoPress susreti se transkribuju i u pisanoj formi dostavljaju medijima. Na taj način informacije postaju dostupne novinarima i široj javnosti.
Osim InfoPress susreta na kojima su novinari pozivani da bi izveštavali o aktuelnim temama, NNŠ je organizovala i tribine na kojima su se vlasnici, urednici i novinari informisali o stanju u medijskom sektoru.
baner

Legalno u etru

Pokrajinski sekretarijat za informacije; 2007. godina

Reč je o seriji jednodnevnih seminara realizovanih u saradnji sa Media Art Service International i Izvršnim većem Vojvodine čiji je cilj upoznavanje medijskog menadžmenta i novinara sa aktuelnim temama od značaja za funkcionisanje elektronskih medija. Ovi seminari su pokazali kako uspešno mogu da sarađuju uprava, privatna produkcijska i izdavačka kuća i nevladina organizacija intersno povezani na dobrobit svih aktera multikulturno ustrojenog medijskog sektora Vojvodine.
baner

Izveštavanje o različitosti

OSCE; 2007. godina

Ovaj okrugli sto imao je cilj da omogući urednicima medijskih kuća, da unaprede svoje izveštavanje o manjinskim grupama, međuetničkim odnosima i ljudskim pravima i na taj način doprinesu procesu boljeg razumevanja među ljudima.
Na okruglom stolu je učestvovalo 20 urednika/urednica i novinara/novinarki iz elektronskih i štampanih medija iz Srbije (TV Pirot, RTV Caribrod, RTV Zaječar, TV Leskovac, RTV Kragujevac, Radio Duck, Radio 021, Ruske slovo, Somborske novine, Kulska komuna, Radio Victoria, Victoria info, Radio Stara Pazova, Radio Far iz Alibunara, Radio Zrenjanin, Radio Srbobran, Radio Sombor, TV Bačka) i Radio Banat-Link iz Temišvara. Skup je podržala Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS, Misija u Srbiji.
baner

Monitoring RTV Vojvodine

Izveštavanje o različitosti; 2007. godina

Pokrenut je još u septembru 2006. kako bi se utvrdilo u kojoj meri programska produkcija Radio-televizije Vojvodine i njegova uređivačka politika odgovaraju zadacima i obavezama javnog servisa koji su ustanovljeni Zakonom o radiodifuziji, kao i modernim programskim standardima koje prihvataju javni servisi širom Evrope.

Ovaj projekat NNŠ realizuje se, osim uz podršku Sekretarijata za informacije Izvršnog veća APV, još i uz podršku Fonda za otvoreno društvo (FOD), Misije OEBS u Srbiji – Sektor za medije i Danske škole novinarstva. Monitoring RTV se odvija istovremeno na šest jezika: srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i romskom jeziku.

U 2007. godini, realizovana su četiri ciklusa monitoringa:

1) Januar - praćenje predizborne kampanje u informativnim sadržajima
2) April - informativni sadržaji
3) Jun - emisije za selo i TV magazini
4) Novembar - informativni, kulturni, verski i sportski sadržaji.

Opširnije o rezultatima monitoringa u publikaciji Medijska sfera - Javni servis Vojvodine (decembar 2007).
Može se smatrati da je ova publikacija nadmašila korpus Javnog servisa Vojvodine jer su ekspertski izveštaji uočili osnovne modele funkcionisanja javnih servisa i, što je još bitnije, na osnovu njih preporučili modele dobre prakse. To znači da je ovaj materijal veoma upotrebljiv za urednički menadžment svih elektronskih medija, a ne samo za RTV koji je bio predmet monitoringa.
Rezultati monitoringa su kontinuirano predstavljani u vojvođanskim gradovima (Staroj Pazovi, Vršcu, Subotici, Kikindi, Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru). Cilj prezentovanja rezultata i zaključaka monitorovanja RTV je afirmisanje dijaloga o funkcionisanju javnog servisa Vojvodine. Veoma je važno da se građani motivišu i zainteresuju za medij čija osnovna uloga i jeste servisiranje informacija od javnog značaja. U maju 2007. je NNŠ održala javnu prezentaciju rezultata u Izvršnom veću AP Vojvodine na kojoj su prisustvovali direktori RTV-a, Programski odbor, urednici svih redakcija, kao i lokalni mediji Vojvodine. RTV je pokazao veliko interesovanje za objavljene rezultate i istakla njihov značaj u kreiranju programskih šema u narednom periodu što potvrđuju i rezultati novembarskog, poslednjeg monitoringa planiranog za 2007. Javne prezentacije NNŠ je organizovala uz podršku Sekretarijata za informacije Izvršnog veća APV i Fonda za otvoreno društvo.
baner

NAGRADA NAJBOLJEM MLADOM NOVINARU

2007. godina

Novinar novosadskog dnevnog lista ”Dnevnik” Igor Mihaljević dobitnik je godišnje nagrade za 2007. najboljem mladom novosadskom novinaru koju 7. put dedeljuje NNŠ uz podršku Fondacije Konrad Adenauer.
Žiri u sastavu: Arpad Vicko, urednik u mađarskoj redakciji Radio Novog Sada, Tamara Skrozza, novinarka nedeljnika ”Vreme” i Teofil Pančić, kolumnista dnevnog lista ”Danas” i nedeljnika ”Vreme” složili su se da je Mihaljević zaslužio nagradu za novinarstvo koje se zasniva na vrednostima istine, znanja i kritičnosti radi negovanja objektivnog i tolerantnog novinarstva.
Prema rečima člana žirija Teofila Pančića, nikada ranije nije bilo lakše ni jednostavnije doneti odluku jer se u tekstovima koje je Mihaljević objavljivao jasno vidi da sa lakoćom piše i o gradskim temama, reportaže sa koncerata ili zapise o životu u drugim sredinama.
Nagrada se naizmenično svake godine dodeljuje novinaru iz drugog medija. U 2008. godini biće dodeljena najboljem novinaru, mladjem od 30 godina, koji se bavi radijskim novinarstvom.
baner

Naša stvarnost i evropska iskustva II

Konrad Adenauer Stiftung (KAS); 2007. godina

Reč je o Zborniku tekstova sa okruglih stolova koje je tokom 2006. godine NNŠ organizovala u saradnji sa fondacijom Konrad Adenauer. U zborniku se nalaze izlaganja sa skupova: Novi izborni zakon; Srbija i Crna Gora- kako dalje? Građani i javni servis; Od referenduma do izbora.

Javni servis- Monitoring transformacije RTV Novi Sad u Javni servis Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za informisanje, OSCE
Na osnovu monitoringa informativnih, kulturno-obrazovnih i predizbornih programa redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i romskom) medijski eksperti, autori tekstova u ovoj publikaciji su analizirali podatke i napisali izveštaje.
Autori izveštaja:

dr Jovanka Matić (istraživačica Instituta društvenih nauka u Beogradu)
doc. Rade Veljanovski (docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu)
prof.dr Radivoj Stepanov (profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu)
doc.dr Dubravka Valić Nedeljković (docentkinja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu)
prof.dr Milena Šešić Dragićević (profesorica na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu)
Ivo Visković (profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu).
Osim toga, u publikaciji su objavljeni i izveštaji fokus grupa na kojima su učestvovali monitori koji su pratili program i evidentirali podatke.
U izveštajima se, osim analize dobijenih podataka, nalaze i preporuke i instrukcije za moguća poboljšanja pojedinih delova programa.
baner

Javni servisi i privatni emiteri u službi građana

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM); 2007. godina
Ova publikacija sadrži izveštaje regionalnog monitoringa koje su napisali monitori iz četiri partnerske organizacije, odnosno ustanove: Mediaplan instituta iz Sarajeva, Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, Instituta za medije Crne Gore iz Podgorice i Novosadske novinarske škole.
Osim toga, u publikaciji je objavljen i transkript sa okruglog stola «Javni servisi i privatni emiteri u službi građana» koji je održan nakon obavljenog monitoringa i na kojem su autori u javnoj diskusiji prezentovali rezultate svojih istraživanja. Projekat je podržala Mreža za profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope.