Najnovije:

Sastanak partnera u Beču

U okviru međunarodnog projekta „Gradski vodič o ženama podunavskih gradova“ predstavnici organizacija partnera iz Nemačke, Austrije, Mađarske, Rumunije i Srbije okupili su se 4. i 5. maja 2017.
Čitaj više