Najnovije:

Pandorina kutija

Cilj projekta: kreiranje mreže organizacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Mađarskoj koje će kreirati prvu mrežu za borbu protiv pedofilije na Balkanu.
Čitaj više

Active Ladies First

Cilj projekta: Osnaživanje mladih žena (glavna ciljna grupa) iz manje razvijenih mesta u Srbiji i podsticanje na aktivnost u civilnom sektoru; rad na rešavanju problema pasivnosti, depresije i
Čitaj više