Realizovani projekti

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo (2014-2017)

Period realizacije: oktobar 2014 - oktobar 2017. Donator: Evropska komisija Koordinator projekta: Jelena Jovović Regionalnu šemu Nagrade EU…

Opširnije
Kovčežić: pripovetke na jezicima manjina (2016/7)

Period realizacije: oktobar 2016 - maj 2017. Partner: Radio Novi Sad Koordinator projekta: Stefan Janjić Projekat „Kovčežić“ posvećen…

Opširnije
Mediji i nastava – medijsko opismenjavanje (2017)

Period realizacije: februar - april 2017. Donator: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Koordinatorka: Tijana Femić Multimedijalni svet…

Opširnije
Bajke ispletene prstima (2016)

Period realizacije: septembar - decembar 2016. Donator: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama …

Opširnije
Dan u tvojim cipelama (2016)

Period realizacije: septembar - novembar 2016. Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijanih pitanja Koordinator: Tijana Femić Novosadska…

Opširnije
Kandidatkinje (2016)

Period realizacije: oktobar - novembar 2016. Donator: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama,…

Opširnije
Priče za svaki dan (2016)

Period realizacije: maj - decembar 2016. Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Koordinator: Stefan Janjić Serijal „Priče za svaki dan“…

Opširnije
Unapređivanje izveštavanja o osobama sa invaliditetom (2016)

Period realizacije: 0ktobar - novembar 2016. Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Koordinatorka: Marina Grnja Klaić U vremenu kada…

Opširnije